با حضور مدیر مجتمع علامه طباطبایی برگزار شد

اختتامیه کارگاه آموزشی آموزگاران دبستان ها

کارگاه آموزشی و جشنواره تولید محتوای آموزشی، ویژه آموزگاران دبستان های علامه طباطبایی ۳۱ خردادماه به پایان رسید.

آموزگاران علامه ای از دبستان های پسرانه علامه طباطبایی واحدهای – نیاوران و پاسداران و دبستان دخترانه علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس خرداد ۱۴۰۲ به مدت ۱۰ روز در این کارگاه شرکت کردند. کارگاه آموزشی آموزگاران، در دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران برگزار شد.

بررسی گروهی محتوای درسی که در طول سال تحصیلی به دانش آموزان ارائه می شود، شرکت در دوره طراحی آموزشی، آموزش فن بیان، آموزش خط تحریری و تقدیر از آموزگاران برگزیده در جشنواره تولید محتوا، از جمله بخش های این کارگاه آموزشی بود.

در مراسم اختتامیه کارگاه آموزشی و جشنواره تولید محتوا، مصطفی جوادزاده مدیر مجتمع علامه طباطبایی، معاون فرهنگی مجتمع و مدیران دبستان های علامه طباطبایی حضور داشتند.

تصاویر منتخبی از مراسم اختتامیه کارگاه آموزشی و جشنواره تولید محتوای آموزشی، ویژه آموزگاران دبستان های علامه طباطبایی را در این لینک ببینید.

اخبار پیشنهادی