اخبار ویژه ثبت نام سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

جمعه/ ۱۲ اسفند ماه

دانش آموزان و اولیا متقاضی ثبت نام در پایه هفتم دبیرستان های دوره اول مجتمع علامه طباطبایی، در سومین جلسه توجیهی ثبت نام با دستاوردهای دانش آموزان و مهمترین برنامه های مدارس علامه طباطبایی آشنا شدند.

در بخش اول جلسه توجیهی، دانش آموزان به همراه خانواده هایشان از نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان مدارس علامه طباطبایی بازدید کردند. متقاضیان ثبت نام در غرفه رباتیک نمایشگاه، با فعالیت های علامه ای ها در بخش ساخت ربات های فوتبالیست و جنگجو آشنا شدند و در غرفه زیست پزشکی فعالیت های آزمایشگاهی دانش آموزان را مشاهده کردند. آن ها همچنین در غرفه دبستان های مجتمع علامه طباطبایی، با مهمترین برنامه های آموزشی این مقطع آشنا شدند.

بازدید از مدال ها و افتخارات علامه ای ها در بخش های پژوهشی و آموزشی، مطالعه کتاب های کمک آموزشی دانش آموزان مدارس علامه طباطبایی و آشنایی با کتاب های انتشارات هفت و نیم، از دیگر بخش های جلسه توجیهی بود.

شرکت دانش آموزان در آزمون ورودی و اولیا در جلسه توجیهی، بخش دوم این برنامه بود. دانش آموزان بعد از بازدید از نمایشگاه بر اساس واحدهای انتخابی شان، به کلاس رفتند و به سوالاتی از دروس علوم، ریاضی و هوش پاسخ دادند. اولیا هم در کلاس هایی با حضور مشاوران مدارسی که انتخاب کرده بودند، با رویکردهای آموزشی و فرهنگی مجتمع علامه طباطبایی آشنا شدند.

سه شنبه/ ۹ اسفند ماه

در سومین جلسه توجیهی ثبت نام در پایه هفتم دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی، متقاضیان ثبت نام با مهمترین برنامه های مدارس آشنا شدند. این برنامه آنلاین، ۹ اسفندماه در دو بخش برگزار شد.

در بخش نخست جلسه، «محسن ایرجی» مسئول آموزش متوسطه دوره اول علامه طباطبایی درباره رویکردها و برنامه های مهم دبیرستان های دوره اول صحبت کرد. سطح آموزشی مدارس دوره اول علامه طباطبایی، طرح ادونس برای دانش آموزان پایه های هفتم و هشتم و واحد ادونس برای نهمی ها، برنامه های فرهنگی، جشنواره هایی که در مدارس برگزار می شود و توجه ویژه به ورزش، از جمله صحبت های ایرجی در این جلسه آنلاین بود.

«محمد عظیمی» مشاور ارشد تحصیلی مجتمع علامه طباطبایی هم در بخش دوم این جلسه درباره موضوعاتی همچون پژوهش و رشته های پژوهشی در دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی، مشاوران تحصیلی مدارس، سطح و نحوه آموزش زبان انگلیسی و نحوه ارزشیابی علمی دانش آموزان در سال تحصیلی صحبت کرد.

پاسخ به سوالات اولیا درباره موضوعات مختلف، بخش پایانی این جلسه آنلاین بود.

دوشنبه/ ۸ اسفندماه

دومین جلسه توجیهی آنلاین، برای متقاضیان ثبت نام در مدارس ابتدایی مجتمع علامه طباطبایی ۸ اسفندماه برگزار شد.

«هادی ربیعی» مدیر پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران در این جلسه ابتدا مجتمع علامه طباطبایی را به اولیا معرفی کرد و سپس به تشریح مهمترین رویکردها و برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان های علامه طباطبایی پرداخت.

مراحل ثبت نام در دبستان ها، نحوه انتخاب دانش آموزگاران و کادر اجرایی مدارس و مهمترین برنامه های درسی و فرهنگی دبستانی ها، از دیگر صحبت های ربیعی برای اولیا بود.

جمعه/ ۵ اسفند ماه

دانش آموزان متقاضی ثبت نام در پیش دبستان و دبستان پسرانه علامه طباطبایی – واحد نیاوران به همراه اولیا خود، در جلسه توجیهی ثبت نام شرکت کردند. این جلسه جمعه ۵ اسفندماه برگزار شد. ارزیابی مهارت های مختلف دانش آموزان در ۴ ایستگاه، بخش نخست این جلسه توجیهی بود.

سنجش مسائل روانشاختی، آموزشی و ارزیابی مهارت های کلامی، آموزشی، شناختی و جسمی و حرکتی دانش آموزان متقاضی ثبت نام در واحد نیاوران، در جلسه توجیهی انجام شد. همزمان با مهارت سنجی دانش آموزان، اولیا هم با مهمترین رویکردها و برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان واحد نیاوران آشنا شدند.

گفتگو اولیا با مدیر و کادر اجرایی مدرسه و پخش کلیپ درباره معرفی مجتمع علامه طباطبایی و واحد نیاوران، از دیگر بخش های این جلسه بود.

جمعه/ ۲۸ بهمن ماه

دومین جلسه توجیهی ثبت نام در پایه هفتم دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، جمعه ۲۸ بهمن ماه در واحد آبشناسان برگزار شد.

این جلسه با بازدید اولیا و دانش آموزان متقاضی ثبت نام، از نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی مدارس علامه طباطبایی آغاز شد. دانش آموزان در غرفه رباتیک، مسابقه ربات های فوتبالیست علامه ای را دیدند، در غرفه پزشکی مواد مختلف را زیر میکروسکوپ بررسی کردند و در غرفه انیمیشن سازی با برنامه نویسی آشنا شدند.

بازدید از مدال ها و افتخارات علامه ای ها در بخش های پژوهشی و آموزشی، مطالعه کتاب های کمک آموزشی دانش آموزان مدارس علامه طباطبایی و آشنایی با کتاب های انتشارات هفت و نیم، از دیگر بخش های جلسه توجیهی بود.

بعد از بازدید از نمایشگاه، دانش آموزان بر اساس واحدهای انتخابی شان، به کلاس رفتند و به سوالاتی از دروس علوم، ریاضی و هوش پاسخ دادند. اولیا هم در کلاس هایی با حضور مشاوران مدارس، با رویکردهای آموزشی و فرهنگی مجتمع علامه طباطبایی آشنا شدند.

پنج شنبه/ ۲۷ بهمن ماه

جلسه توجیهی ثبت نام دانش آموزان در پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد #پاسداران پنج شنبه ۲۷ بهمن ماه برگزار شد.

سنجش مسائل روانشاختی و آموزشی و ارزیابی مهارت های کلامی، آموزشی، شناختی و جسمی و حرکتی متقاضیان ثبت نام، از جمله برنامه های این جلسه توجیهی بود. متقاضیان ثبت نام در دبستان واحد پاسداران همچنین با مدرسه و کادر اجرایی آن آشنا شدند.

چهارشنبه/ ۲۶ بهمن ماه

دومین جلسه توجیهی ثبت نام در پایه هفتم دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی ۲۴ بهمن ماه، به صورت مجازی برگزار شد. در این جلسه «محسن ایرجی» مسئول آموزش دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی در این جلسه مجازی با اولیا و دانش آموزان متقاضی ورود به پایه هفتم صحبت کرد.

معرفی مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی و تشریح مهمترین رویکردهای و برنامه های آموزشی و پرورشی دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی، از جمله صحبت های «محسن ایرجی» در این جلسه بود.

مسئول آموزش دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی در این جلسه به سوالات اولیا درباره طرح ادونس برای دانش آموزان پایه هفتم و هشتم، واحد ادونس در پایه نهم، کلاس های زبان علامه ای ها، برنامه های فرهنکی، رشته های ورزشی و نحوه ارزشیابی علمی دانش آموزان در سال تحصیلی، پاسخ داد.

سه شنبه/ ۲۵ بهمن ماه

اولین جلسه توجیهی آنلاین برای ثبت نام در مدارس ابتدایی علامه طباطبایی در روز ۲۴ بهمن ماه به صورت مجازی برگزار شد. «افشین دانش نژاد» مسئول آموزش دبستان های علامه طباطبایی در این جلسه درباره مهمترین رویکردها و برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان علامه طباطبایی صحبت کردند.

نحوه انتخاب آموزگاران و کادر اجرایی مدارس، معرفی مهمترین برنامه های واحد ها و مراحل ثبت نام، از دیگر موضوعاتی بود که در این برنامه مطرح شد. ضمنا به جهت درخواست های مکرر اولیا برای بازدید از مدرسه و دوری مسیر واحد ابشناسان، جلسه توجیهی حضوری روز پنجشنبه مورخ ۲۷ بهمن ماه در واحد آبشناسان برگزار نحواهد شد و این موضوع در چندین نوبت اطلاع رسانی گردید.

بدیهی است ادامه فرآیند متقاضیان از طرف مدرسه مورد نظر، اعلام خواهد شد.

یکشنبه/ ۲۳ بهمن ماه

اولین جلسه توجیهی مجازی متقاضیان ثبت نام در دبستان های علامه طباطبایی ساعت ۱۷:۳۰ روز ۲۴ بهمن ماه در آدرس اینترنتی https://lahzenegar.com/alameh/tojihidabestan برگزار می شود.

در این برنامه فرآیند  ثبت نام متقاضیان ورود به دبستان ها به صورت گام به گام توضیح داده می شود. در این جلسه همچنین به پرسش های اولیا گرامی درباره موضوعات مختلف پاسخ داده خواهد شد.

با ورود به لینک ورود به جلسه در زمان تعیین شده و درج شماره تلفن همراه اعلام شده در حین ثبت نام، رمز ورود را دریافت خواهید کرد.

یکشنبه /۲۳ بهمن ماه

جلسه حضوری توجیهی متقاضیان ثبت نام در دبستان های علامه طباطبایی، در واحدهای انتخابی دانش آموزان برگزار می شود. این جلسه پیش از این قرار بود در واحد آبشناسان برگزار شود اما به درخواست متقاضیان، در دبستان های علامه طباطبایی برگزار خواهد شد. شرکت در مصاحبه و بازدید از مدرسه، از برنامه های این جلسه توجیهی است.

زمان جلسه برای هر دانش آموز، از طرف مدرسه به متقاضیان ثبت نام اعلام خواهد شد.

سه شنبه /۱۱ بهمن ماه

برای آن دسته از متقاضیان ورود به پایه هفتم که در آزمون ۷ بهمن نمره حد نصاب را کسب نکرده اند، کلاس آمادگی آزمون برگزار می شود. این کلاس ساعت ۱۶ تاریخ ۱۲ و ۱۸ بهمن تشکیل می شود. این دسته از دانش آموزان، ۱۹ بهمن ماه ساعت ۱۶ در آزمون ورودی مجدد شرکت می کنند.

سه شنبه /۱۱ بهمن ماه

نتایج آزمون ورودی متقاضیان ثبت نام در پایه هفتم مدارس علامه طباطبایی اعلام شد. با پذیرفته شدگان برای انجام مصاحبه، برگزاری آزمون نهایی و ثبت نام قطعی از طرف مدارس تماس گرفته خواهد شد.

دوشنبه /۱۰ بهمن ماه

ثبت نام پایه های هشتم و نهم (میان پایه) دبیرستان های دوره اول مجتمع علامه طباطبایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از۱۰ بهمن ماه سال جاری آغاز شد.

ستاد ثبت نام مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی با صدور اطلاعیه شماره ۲ از متقاضیان ثبت نام در پایه های هشتم و نهم مدارس علامه طباطبایی دعوت کرد تا برای پیش ثبت نام به بخش «ثبت نام» در سایت www.alameh.ir مراجعه کنند.

در اطلاعیه ستاد ثبت نام مجتمع علامه طباطبایی، شرایط پذیرش دانش آموز در میان پایه «داشتن معدل بالای ۱۹/۵ در پایه هفتم یا هشتم، شرکت در آزمون ورودی و کسب نمره قبولی و شرکت در مصاحبه حضوری» ذکر شده است.

شنبه/۸ بهمن ماه

اولین جلسه توجیهی ثبت نام در پایه هفتم دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ هفتم بهمن ماه برگزار شد. این جلسه در سه سانس، برای متقاضیانی که این روز را برای شرکت در جلسه توجیهی انتخاب کرده بودند، در دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان تشکیل شد.

دانش آموزان متقاضی ورود به پایه هفتم در این جلسه به سوالاتی از دروس علوم و ریاضی پاسخ دادند. بازدید از نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی مدارس مجتمع علامه طباطبایی و تشریح رویکردهای آموزشی و فرهنگی مجتمع توسط مشاوران مدارس، از دیگر برنامه های این مراسم بود.

چهارشنبه/۵ بهمن ماه

اولین جلسه توجیهی ثبت نام در پایه هفتم دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ چهارم بهمن ماه به صورت مجازی برگزار شد. «محسن ایرجی» مسئول آموزش دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی در این جلسه درباره مهمترین رویکردهای و برنامه های آموزشی و پرورشی مدارس علامه طباطبایی صحبت کرد. معرفی طرح ادونس برای دانش آموزان پایه های هفتم و هشتم، نحوه ارزشیابی علمی دانش آموزان در سال تحصیلی، برگزاری اردوهای مختلف و جشنواره های فرهنگی و هنری و پاسخ به سوالات اولیا درباره جلسه توجیهی حضوری ۷ بهمن ماه، از دیگر صحبت های ایرجی در این جلسه بود.

سه شنبه/۴ بهمن ماه

اولین جلسه توجیهی مجازی متقاضیان ثبت نام در پایه هفتم دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی ساعت ۱۷:۳۰ امروز ۴ بهمن ماه در آدرس اینترنتی https://lahzenegar.com/alameh/tojihihaftom  برگزار می شود.

در این برنامه فرآیند پیش ثبت نام متقاضیان ورود به پایه هفتم به صورت گام به گام توضیح داده می شود. در این جلسه همچنین به پرسش های اولیا گرامی درباره موضوعات مختلف پاسخ داده خواهد شد.

با ورود به لینک ورود به جلسه در زمان تعیین شده و درج شماره تلفن همراه اعلام شده در حین ثبت نام، رمز ورود را دریافت خواهید کرد.

دوشنبه/۳ بهمن ماه

اولیاء و دانش آموزان متقاضی ثبت نام در پایه هفتم دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی در اولین جلسه توجیهی حضوری، از نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی مدارس علامه طباطبایی بازدید می کنند. در این جلسه همچنین رویکردهای آموزشی و فرهنگی مجتمع توسط مشاوران مدارس، تشریح می شود.

دوشنبه/۳ بهمن ماه

اولین جلسه توجیهی حضوری متقاضیان ثبت نام در پایه هفتم دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی ۷ بهمن برگزار می شود. محل برگزاری این جلسه دبیرستان دوره اول علامه طباطبای – واحد آبشناسان به آدرس «انتهای بزرگراه ستاری شمال به سمت ستاری جنوب، خروجی اول سمت راست خیابان اخلاص، پلاک ۱۱» است. این جلسه برای هر متقاضی، در ساعت انتخاب شده توسط ایشان در سامانه ثبت نام برگزار می شود.

شنبه/۲۴ دی ماه

در جلسه توجیهی حضوری که در تاریخ ۷ بهمن ماه برگزار می شود، از دانش آموزان آزمون گرفته می شود. این آزمون از دروس ریاضی و علوم خواهد بود. ضمن تاکید به حضور دانش آموزان متقاضی پایه هفتم در جلسه، یادآور می گردد که حتما مداد و پاک کن همراه داشته باشید.

دوشنبه/ ۱۹ دی ماه

اولین جلسه توجیهی آنلاین متقاضیان ثبت نام در پایه هفتم دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی ۴ بهمن ماه برگزار می شود. ۷ بهمن هم جلسه توجیهی حضوری برای متقاضیان ثبت نام در همین پایه، براساس زمان انتخابی در سامانه ثبت نام، در واحد آبشناسان برگزار خواهد شد.

دوشنبه/ ۱۹ دی ماه

جلسه توجیهی آنلاین متقاضیان ثبت نام در دبستان های علامه طباطبایی ۲۴ بهمن برگزار می شود. جلسه ارزیابی علمی حضوری براساس زمان انتخابی در سامانه ثبت نام، برای دبستانی ها هم ۲۷ بهمن ما در واحد آبشناسان تشکیل می شود.

اخبار پیشنهادی