مسئول فرهنگی واحد نیاوران خبر داد

آموزش مهارت های زندگی در دورهمی ها

دانش آموزان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران از ابتدای سال تحصیلی در برنامه «دورهمی» شرکت می کنند. دورهمی ها بعد از ساعات مدرسه و با حضور والدین برگزار می شود. اما دورهمی ها چه موضوعاتی دارد و چطور برگزار می شود؟

«زهرا ایمانی» مسئول فرهنگی دبستان واحد نیاوران در گفتگو با وبسایت «مجتمع علامه طباطبایی» درباره برنامه دورهمی مدرسه می گوید: «دورهمی های واحد نیاوران با هدف آشنایی والدین و دانش آموزان با مهارتهای مختلف زندگی برگزار می شود. در این برنامه، بازی هایی هدفمند و مهارت محور وجود دارد. در بعضی دورهمی ها، با دانش آموزان و اولیا به اردو می رویم. عنوان این اردوها «بازی یار» است. در بازی یار، به هر دانش آموز وظیفه ای داده می شود مثل هم یار، دید یار، زمان یار و خبر یار.»

نیاورانی ها در طول سال تحصیلی در فوق برنامه های فرهنگی شرکت می کنند. یکی از این فوق برنامه ها، کلاس فبک است. به گفته مسئول فرهنگی مدرسه، دانش آموزان در فبک مهارتهای فکر کردن را از طریق گفتگوی گروهی تمرین می کنند: «رویکرد فبک، شناختی – اجتماعی است. هدف این است که شهروندانی با استقلال فکری تربیت کنیم.»

دانش آموزان واحد نیاوران درکلاس های گاه شمار با تمدن و آداب و رسوم ایرانی آشنا می شوند. ایمانی درباره این کلاس می افزاید: «کلاس گاه شمار براساس گفتگو و در بخش های مختلف مدرسه مثل حیاط برگزار می شود.»

شطرنج و زندگی، دیگر برنامه فوق برنامه واحد نیاوران است. این برنامه رویکردی چند بعدی دارد و دانش آموزان در آن هم شطرنج یاد می گیرند و هم با بخشی از مهارت های زندگی آشنا می شوند.

اخبار پیشنهادی