آموزش مهارت‌های زندگی، آينده سالم و شاد برای کودکان

آموزش مهارت های زندگی به علامه‌ای های کوچک از اولویت های مجتمع فرهنگی-آموزشی علامه‌طباطبایی در مقطع ابتدایی است. در این کلاس‌ها و کارگاه‌ها دانش آموزان مهارت هایی را می آموزند تا شخصیتی مستقل داشته باشند.

مهارت هاي زندگي چيست؟

توانايي انجام رفتارهاي سازگارانه و مثبت به گونه‌اي که فرد بتواند به گونه بهتر و موثرتري با مشکلات و دشواري هاي زندگي روزمره خود کنار بيايد و مسئوليت هاي اجتماعي و شخصي زندگي را بهتر بپذيرد و توانمندي هايش را بروز دهد و از آسيب‌هاي ناشي از ناتواني درحل مشکلات در امان بماند.

در واقع توانايي‌هايي که باعث ارتقاي بهداشت رواني افراد جامعه، غناي روابط انساني، افزايش سلامت و رفتارهاي سالم در سطح جامعه مي‌شود.

اين مهارت‌ها به افرادکمک مي‌کنند هم خودشان و هم جامعه را از آسيب‌هاي رواني  اجتماعي حفظ کرده وسطح بهداشت رواني خويش و جامعه را ارتقاء بخشند. پس در واقع مهارت‌هاي زندگي هم به صورت يک راهکار ارتقاي سلامت رواني و هم به صورت ابزاري در پيشگيري از آسيب‌هاي رواني  اجتماعي مبتلا به جامعه نظير، آزار کودکان، خشونت‌هاي خانگي و اجتماعي، خودکشي، اعتياد، ايدز و موارد مشابه قابل استفاده است.

اهداف کلي:

حذف رفتارهاي مخرب و جايگزين کردن رفتارها و واکنش هاي سازنده

اهداف جزئي:

۱- تغيير نگرش و هم چنين ايجاد و تقويت حس خودکارآمدي

۲- تقويت بينش و مهارت جهت رشد کرامت خويش

۳- تقويت روحيه مبني بر تکريم ديگران

۴- ارتقاء توانمندي‌ها براي زندگي فردي و اجتماعي متناسب با ارزش‌هاي اسلامي

۵- تغيير مثبت در برقراري ارتباط با همسالان

۶- شناخت هيجان هاي مختلف و راه هاي مقابله با هيجان‌هاي منفي

۷- تغيير مثبت در عملکرد تحصيلي

ابزارهاي آموزشي:

۱- ويدئو پروژکتور

۲- تخته وايت برد

۳- کتاب داستان

۴- فلش کارت

۵- عروسک هاي نمايشي

۶- کاربرگ

سرفصل هاي آموزشي:

۱- ارتباط با خدا

۲- مهارت خودآگاهي

۳- مهارت همدلي

۴- مهارت برقراري ارتباطات بين فردي

۵- مهارت برقراري رابطه موثر

۶- مهارت مقابله با هيجانات منفي و مقابله با استرس

۷- مهارت حل مسأله و تصميم گيري

اهداف رفتاري:

در پايان از دانش آموز انتظار مي‌رود که بتواند:

۱- خود را به عنوان فردي با کفايت، دوست داشتني و با ارزش بداند.

۲- انسان هاي ديگر را علي رغم اينکه با او متفاوت هستند بپذيرد و احترام بگذارد.

۳- روابط بين فردي و اجتماعي با ديگران داشته باشد.

۴- شيوه صحيح يک ارتباط کلامي و غيرکلامي را انجام دهد.

۵- هيجان هايش را در لحظه شناسايي کند و راهکاري براي هيجان هاي منفي بيابد.

۶- مسائل و مشکلاتش را ريشه يابي کند و خودش به دنبال حل آن ها باشد.

روش تدريس:

۱- داستان به همراه پرسش و پاسخ

۲- بارش فکري

۳- انيميشن

۴- نمايش و ايفاي نقش

۵- بحث و گفتگو

شيوه هاي ارزشيابي:

۱- پرسش و پاسخ

۲- نقاشي

۳- تمرينات دونفره

۴- بازي هاي گروهي

اخبار پیشنهادی