آموزش درس و کسب مهارت، به وسیله بازی

دانش آموزان پایه دوم پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران با انجام بازی، مهارت ها و مطالب درسی را می آموزند. «خانم عشاقی» یکی از آموزگاران پایه دوم این واحد است. او در باره نقش بازی در آموزش مطالب درسی به دانش آموزان می گوید: «دانش آموزان در سنین دبستان، مفاهیم درسی را با انجام بازی، بهتر یاد می گیرند. انجام بازی علاوه بر درک بهتر مفاهیم درسی، در رابطه آموزگار و دانش آموز هم تاثیر بسیار مثبتی دارد.»

به گفته آموزگار پاسدارانی ها، این روند در آموزش مجازی هم ادامه دارد: «روند آموزشی مبتنی بر انجام بازی های متنوع، با مجازی شدن کلاس ها متوقف نشد. در آموزش مجازی سعی کردیم درس ها و مدل های متعدد آموزشی را ترکیب کنیم تا روند یادگیری برای دانش آموز خسته کننده نباشد. یکی از این شیوه ها، آموزش به صورت تعاملی است که با وجود مجازی بودن آموزش، باعث تقویت ارتباط دانش آموز با آموزگار می شود.»

آموزگار پایه دوم واحد پاسداران اعتقاد دارد ترکیب درس ها با بازی های مختلف در زمان آموزش مجازی هم همچنان تاثیر مثبت در یادگیری دانش آموزان دارد: «ترکیب درس هایی مثل ریاضی و املا که برای دانش آموزان سخت تر هستند با بازی های مختلف، باعث ترغیب آن ها به انجام فعالیت های این درس ها می شود. به عنوان مثال ما در درسی مثل املا، با یاد دادن روش هایی به دانش آموزان، کمک کردیم که کلمات و واژه های مربوط به هر درس و نوشتن آن ها را یاد بگیرند.»

«دانش آموزان پایه دوم واحد پاسداران همه مطالب درسی را در فضایی شاد یاد می گیرند.» آموزگار پایه دوم پاسدارانی ها درباره فضای شاد کلاس ها می افزاید: «سعی ما همواره بر این بوده است که با بالا بردن کیفیت محتوا، فضایی شاد را هم در کلاس ها به وجود بیاوریم. در این فضا یادگیری و سنجش عملکرد بچه ها در قالب مسابقه و بازی های مختلف انجام می شود و دانش آموزان، آموزش را در فضایی شاد تجربه می کنند.»

اخبار پیشنهادی