آموزش حرکات اصلاحی و تقویتی در زنگ های ورزش

زنگ های ورزش دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی از ابتدای سال تحصیلی در سه بخش حرکات اصلاحی، حرکات تقویتی و مشاوره تغذیه برگزار می شود. این برنامه ها به صورت آفلاین و برای دانش آموزان هر سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم برگزار می شود.

معلم ورزش واحد شریعتی هر هفته فایل های اختصاصی برای دانش آموزان هر پایه در کانال اطلاع رسانی ویژه زنگ ورزش مدرسه منتشر می کند. در این فایل ها درباره رشته ها و موضوعات مختلف، آموزش هایی به دانش آموزان داده می شود. دانش آموزان هم به عنوان تکلیف، حرکات را انجام داده و فیلم آن را برای معلم ورزش شان می فرستند. بخشی از نمره مستمر دانش آموزان از همین کلیپ های ارسالی به دست می آید.

آموزش حرکات اصلاحی (مانند نحوه صحیح راه رفتن و نشستن) و حرکات تقویتی (مانند بارفیکس، طناب زدن و درازنشست) از موضوعات اصلی زنگ های ورزش دانش آموزان واحد شریعتی است. بخش دیگری از زنگ های ورزش به آموزش تغذیه صحیح و میزان کالری موادغذایی اختصاص دارد.

اخبار پیشنهادی