آموزش برنامه ریزی از کودکی

دومین جلسه آموزش خانواده در پیش دبستان و دبستان پسرانه علامه طباطبایی – واحد پاسداران، سه شنبه ۲ آذر برای سه گروه به صورت آنلاین برگزار شد. گروه اول اولیا پیش دبستان و پایه اول، گروه دوم اولیا پایه دوم و سوم و اولیا دانش آموزان دوره دوم این واحد، گروه سوم این جلسات را تشکیل دادند.

موضوع صحبت در دومین جلسه آموزش خانواده، شناخت سبک های فرزندپروری و اهمیت برنامه ریزی روزانه بود. «سعیده جعفری» مشاور دبستان واحد پاسداران درباره برگزاری این جلسات می گوید:

 «از آن جایی که بهداشت روانی فرزندان به تعامل صحیح والدین و شیوه های تربیتی اصولی وابسته است، نیاز دیدیم که در این جلسه به بررسی هر چهار سبک فرزند پروری بپردازیم و نقاط ضعف و قدرت هریک را بر اساس عوامل مهمی مثل میزان نظارت والدین، سطح انتظارات آن ها از دانش آموزان، محبت کردن و حمایت کردن از آن ها مقایسه کنیم.»

در این جلسه درباره برنامه ریزی روزانه هم با اولیا صحبت شد. به گفته جعفری برنامه ریزی روزانه باید با قوانین مشخصی طراحی شود: «در این جلسه با اولیا درباره طراحی یک برنامه ریزی مشخص صحبت کردم. اولیا باید در کنار ایجاد قوانین برای درس خواندن دانش آموزان، زمانی را به تعامل مثبت با آن ها و بازی های کودکانه اختصاص بدهند.»

 تشویق دانش آموزان به جای تنبیه کردن آن ها و اختصاص دادن زمانی برای نشست های خانوادگی از موضوعات دیگری بود که در جلسه آموزش خانواده واحد پاسداران، مطرح شد.

اخبار پیشنهادی