آغاز کلاس های آنلاین پاسدارانی ها از ۲۳ فروردین

اولين جلسه شوراي پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی واحد پاسداران در سال ۹۹ با حضور آموزگاران، دبیران و کادر اجرایی مدرسه دوشنبه ۱۸ فروردین ماه برگزار شد.

موضوع اصلي جلسه بررسي آموزشهاي انجام شده به صورت آنلاین و آفلاین در اسفندماه و برنامه ريزي هاي لازم برای ادامه روند آموزش در تعطيلات پيش رو بود. برنامه ریزی برای برگزاري كلاس هاي آنلاين ویژه دانش آموزان پايه هاي اول تا سوم بود بخش دیگری از این جلسه بود.

آموزگاران دبستان واحد پاسداران ابتدا گزارشي از فعاليت هاي انجام شده در اسفندماه ارائه کرده سپس برنامه های آموزشی شان را برای تعطیلات فروردین ماه بیان کردند. بر این اساس کلاس های آنلاین دانش آموزان همه پایه ها از ۲۳ فروردین ماه در درس های ریاضی، فارسی، علوم، قران و مطالعات اجتماعی برگزار می شود.

کلاس های آنلاین واحد پاسداران برای دانش آموزان پایه چهارم تا ششم از ۲۱ اسفندماه با نرم افزار Adobe connect آغاز شد. پاسدارانی ها تا ۲۸ اسفند هر روز در یک کلاس ریاضی، علوم و فارسی شرکت کردند. برنامه كلاس هاي پاسدارانی ها در فروردین ماه به این شرح است:

اخبار پیشنهادی