آغاز طرح سنجش هوش ترجیحی در دبستان واحد پاسداران

طرح سنجش هوش ترجیحی دانش آموزان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران، از شنبه ۴ مردادماه آغاز شد. در این طرح دانش آموزان پاسدارانی به همراه یکی از والدین خود و با رعایت پروتکل های بهداشتی لازم، به مدرسه می آیند.

در این جلسات که به صورت انفرادی برگزار می شود، دانش آموزان با آموزگارانشان آشنا می شوند و در فعالیتهای مختلفی شرکت می کنند. انجام بازی های فکری همراه با «سعیده جعفری» مشاور دبستان واحد پاسداران، یکی از این برنامه ها است. هدف از این برنامه شناخت هوش و استعداد دانش آموزان است. از نتایج این سنجش در طراحی تکالیف و برنامه های درسی دانش آموزان استفاده می شود.

همزمان با سنجش هوش ترجیحی دانش آموزان،  اولیای پاسدارانی هم در جلسه ای با «مهدی احدی» معاون مدرسه، با برنامه های مدرسه در تابستان و سال تحصیلی و  نحوه آموزش آنلاین دانش آموزان آشنا می شوند.

 برگزاری مجازی پایگاه تابستانی

پایگاه تابستانی پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران به صورت مجازی از ۲۳ تیرماه آغاز شد. در این برنامه، دوشنبه هر هفته از ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح، فایل ها و کلیپ های آموزشی برای دانش آموزان پایه های مختلف در کانال های اطلاع رسانی مدرسه بارگذاری می شود. دانش آموزان تا شنبه هفته آینده فرصت دارند تمرینات و تکالیف خواسته شده در کلیپ ها را انجام دهند و برای معلمانشان ارسال کنند.

هدفمند شدن اوقات فراغت و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان از اهداف برگزاری پایگاه تابستانی دبستان واحد پاسداران است.

اخبار پیشنهادی