شروع امتحانات دوره دومی ها

تاریخ و بودجه بندی امتحانات نوبت اول دانش آموزان دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی – واحدهای فرمانیه و شریعتی اعلام شد.
علامه ای های دهم و یازدهم امتحانات نوبت اول را از شنبه ۲۶ آذر با آزمون نگارش آغاز می کنند و دوازدهمی ها هم از سه شنبه ۲۹ آذر ماه با امتحان سلامت و بهداشت وارد آزمون های نوبت اول می شوند.
در ادامه می توانید با کلیک کردن بر روی لینک های پایین، برنامه زمانبندی آزمون های دوره دومی ها به همراه بودجه بندی امتحانات دهمی ها و یازدهمی های علامه ای را ببینید.

 

برنامه امتحانی دوره دومی های علامه ای

 

بودجه بندی پایه دهم

 

بودجه بندی پایه یازدهم

اخبار پیشنهادی