آغاز دومین برنامه مطالعاتی پاسدارانی های کوچک

دانش آموزان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران برنامه مطالعاتی هفتگی گرفتند. این برنامه، دومین برنامه مطالعاتی پاسدارانی ها از ابتدای سال تحصیلی است.

برنامه مطالعاتی ۲۸ فروردین به دانش آموزان تحویل داده شد. آن ها باید از شنبه ۳۱ فروردین تا ۱۳ ازدیبهشت ماه به مدت دو هفته طبق این برنامه درس هایشان را مطالعه کرده، تمرین حل کنند و اشکالاتشان را رفع نمایند. بر اساس این برنامه، دانش آموزان بعد از مدرسه در سه زمان مشخص درس می خوانند. اين برنامه مطالعاتي با هدف مرور مطالب تدريس شده، رفع ابهامات احتمالي در فرآيند تدريس و تثبيت هر چه بيشتر مطالب، طراحي شده است.

دانش آموزان در بخش دوم این برنامه، با کمک والدینشان در خانه با فعالیت هایی مثل آشپزی، برج هیجان و فروشگاه بازی، مهارت های زندگی را تمرین می کنند.

بخش نخست برنامه مطالعاتی دانش آموزان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران ابتدای دی ماه سال گذشته به مدت دو هفته برگزار شد و دانش آموزان در آن به جمع بندی مطالب تدریس شده در نمیسال اول تحصیلی پرداختند.

دانش آموزان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران با انجام این فعالیت ها حس اعتماد به نفس، همکاری، دقت در ترتیب رویدادها، مشاهده عینی آموخته ها و لذت و تجربه برای تثبیت یادگیری در مغزشان را تقویت می کنند.

اخبار پیشنهادی