آغاز جلسات مشترک اولیا و مدیر دبستان نیاوران

جلسات آنلاین اولیا با مدیر و معاون آموزشی پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی-واحد نیاوران از ۵ آذر شروع شد. این جلسات برای اولیا هر پایه به صورت جداگانه برگزار می شود.

موضوع جلسات آنلاین بررسی روند کاری دبیران و نظرات اولیا درباره روند آموزشی مدرسه کلاس ها است. صحبت درباره دغدغه های اولیا درباره آموزش دانش آموزان در سال تحصیلی جاری، موضوع دیگر این جلسات است.

اولیا دانش آموزان پایه های اول و سوم چهارشنبه ۵ آذرماه و اولیا دانش آموزان پایه های دوم و دوشنبه ۱۰ آذر در این جلسات شرکت کردند. زمان جلسه آنلاین با اولیا سایر پایه ها، در کانال اطلاع رسانی این واحد اعلام خواهد شد.

اخبار پیشنهادی