آشنایی با مدرسه در جلسه توجیهی ثبت نام

جلسه توجیهی ثبت نام دانش آموزان در پیش دبستان و دبستان پسرانه علامه طباطبایی – واحد  پاسداران پنج شنبه ۲۷ بهمن ماه برگزار شد.

سنجش مسائل روانشاختی و آموزشی و ارزیابی مهارت های کلامی، آموزشی، شناختی و جسمی و حرکتی متقاضیان ثبت نام، از جمله برنامه های این جلسه توجیهی بود.

متقاضیان ثبت نام در دبستان واحد پاسداران همچنین با مدرسه و کادر اجرایی آن آشنا شدند. صحبت با مدیر و کادر اجرایی مدرسه، برگزاری جلسه پرسش و پاسخ و پخش کلیپ برای معرفی بیشتر مجتمع علامه طباطبایی و مدرسه، از دیگر بخش های جلسه توجیهی ثبت نام دانش آموزان در پیش دبستان و دبستان پسرانه علامه طباطبایی – واحد  پاسداران بود.

ثبت نام در دبستان های مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از دی ماه سال جاری آغاز شده است. پیش ثبت نام دبستان ها در سایت alameh.ir و صفحه ستاد ثبت نام انجام می شود.

اخبار پیشنهادی