آزمون های صبحانه و کلاس های آفلاین در پایگاه تابستانی دوازدهمی ها

دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی در طول پایگاه تابستانی شان، برنامه های متفاوتی را دنبال می کنند. یکی از این برنامه ها آزمون های آنلاین صبحانه است که از ۲۶ تیر آغاز شد. «محمدرضا سجادی» مشاور پایه دوازدهم واحد شریعتی درباره این آزمون ها می گوید: «هدف از برگزاری این آزمون ها، به روزرسانی دانش آموزان در مطالعه درس های مختلف است. این آزمون های تستی به صورت روزانه و در دو قسمت ۱۵ دقیقه ای برگزار می شود. موضوعات سوالات آزمون های صبحانه هم مباحث تدریس شده است.»

ادامه برگزاری کلاس های آفلاین در واحد شریعتی

در کنار آزمون های صبحانه، کلاس های آفلاین دوازدهمی های این واحد هم ادامه دارد.

سریع تر شدن روند جمع بندی درس های پایه، کارآمدی بهتر زمان مطالعه و اختصاصی شدن الگوی استفاده هر دانش از محتوای تدریس شده با توجه به نیاز آموزشی اش، از اهداف برگزاری کلاس های آفلاین ویژه دوازدهمی ها است.

اخبار پیشنهادی