آزمون آزمایشی دوره دومی ها روز جمعه برگزار می شود

دانش آموزان دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی – واحدهای شریعتی و پاسداران جمعه ۱۰ آبان ماه در آزمون آزمایشی شرکت می کنند. این آزمون ساعت ۹ صبح جمعه برگزار خواهد شد.

پایه دوازدهمی ها در این آزمون به ۱۰۰ سوال از درس های عمومی در ۷۵ دقیقه پاسخ می دهند. این سوالات برای دانش آموزان رشته ریاضی و تجربی مشابه است. دانش آموزان رشته ریاضی در این امتحان به ۴۵ سوال ریاضی، ۳۵ سوال فیزیک و ۳۰ سوال شیمی در ۱۱۰ دقیقه پاسخ می دهند. دانش آموزان رشته تجربی هم به ۲۰ سوال زمین شناسی، ۲۵ سوال ریاضی، ۳۰ سوال زیست شناسی، ۲۵ سوال فیزیک و ۳۰ سوال شیمی پاسخ می دهند. دانش آموزان پایه دوازدهم واحد پاسداران بعد از برگزاری این آزمون تا ساعت ۳:۱۵ جمعه در مدرسه می مانند تا سوالات را تحلیل کنند و نقاط ضعف و قوت شان را بشناسند.

پایه یازدهمی های واحدهای شریعتی و پاسداران در آزمون روز جمعه به ۱۵ سوال از هر درس عمومی – فارسی، انگلیسی، عربی و دین و زندگی – پاسخ می دهند. سپس دانش آموزان رشته ریاضی ۲۰ سوال از حسابان، ۱۰ سوال از آمار و احتمال، ۱۰ سوال از هندسه، ۲۵ سوال از فیزیک و ۲۰ سوال از شیمی حل می کنند. یازدهمی های رشته تجربی هم بعد از جواب دادن به سوالات دروس عمومی به ۱۰ سوال از زمین شناسی، ۲۰ سوال از ریاضی، ۲۵ سوال از زیست شناسی، ۲۰ سوال از فیزیک و ۲۵ سوال از شیمی پاسخ خواهند داد.

دانش آموزان پایه دهم واحدهای شریعتی و پاسداران ابتدا به ۱۵ سوال از هر درس عمومی پاسخ می دهند. دانش آموزان رشته ریاضی ۲۰ سوال از ریاضی، ۱۰ سوال از هندسه، ۲۵ سوال از فیزیک و ۱۵ سوال از شیمی را حل می کنند. دانش آموزان رشته تجربی این مدارس هم به همین سوالات جواب می دهند با این تفاوت که سوالات فیزیک آن ها ۲۰ سوال است و به جای هندسه به ۲۵ سوال زیست شناسی پاسخ خواهند داد.

بودجه بندی آزمون دوره دومی ها به این شرح است:

پایه دهم:

پایه یازدهم:

پایه دوازدهم:

اخبار پیشنهادی