گفتگو با علی اصغر معینی مدیر پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی - واحدنیاوران درباره سال تحصیلی جدید

آرامش، مهارت زندگی و آموزش

دانش آموزان در پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران در شش سال آموزش مقطع ابتدایی، با رشد چند جانبه فارغ التحصیل می شوند.  آموزش و پرورش و همانند دو بال در کنار یکدیگر دانش آموزان را هدایت می کنند تا مسئولیت زندگی اجتماعی و شخصی شان را بپذیرند و توانمندی هایشان را بروز دهند.

آموزش در کنار پرورش
برنامه های دانش آموزان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی واحد نیاوران با توجه به دو بعد آموزش و پرورش تدوین می شود.

به گفته معینی، آموزش به تنهایی کافی نیست: «برنامه ها و محتوای آموزش غیر حضوری  با آموزش حضوری تفاوتی ندارد. بنابراین امسال فقط تغیر عنوان کلاس های آموزشی را داریم. برنامه های فرهنگی با محورهای علمی، اجتماعی، هنری، اخلاقی، کلاس های پژوهشی، مهارت زندگی، فبک (فلسفه ای برای کودکان) ازجمله برنامه های امسال واحد نیاوران است. امسال اردوهای درون ساعات مدرسه هم خواهیم داشت. همچنین دورهمی های اختیاری مدرسه که در آموزش غیرحضوری برگزار می شد، امسال هم خواهیم داشت. این اردوها آخر هفته ها و خارج از ساعت مدرسه برگزار می شود.»

کلاس های پژوهشی برای همه نیاورانی ها
کلاس های پژوهشی واحد نیاوران، برای تمامی پایه ها، از پایه پیش دبستان تا پایه ششم برنامه ریزی شده است.

معینی درباره کلاس های پژوهش می گوید: «نیاورانی ها در کلاس های پژوهشی مدرسه، با عنوان کلاس های سازه شرکت می کنند. دنیای اطراف ما، مشاهده، دنیای آسمان، علوم پژوهی و … از جمله رشته های پژوهشی مدرسه است که دانش آموزان براساس پایه درسی شان در آن شرکت می کنند. این کلاس ها به تقویت هوش های چندگانه و مهارت تفکر انتقادی دانش آموزان کمک می کند. آثار کلاس های سازه در طول سال تحصیلی در نمایشگاه های مدرسه ارائه می شود.»

کلاس های هنر

هنر در دبستان واحد نیاوران چطور تدریس می شود؟ مدیر مدرسه درباره جزییات آموزش هنر به دانش آموزان می گوید: «آموزش هنر مثل آموزش ریاضی مهم است. کلاس های هنر به تقویت مهارت زیبایی شناسی دانش آموزان و کشف استعدادهای هنری آنها کمک می کند. در واقع ما تلاش می کنیم تا در کلاس های هنر، استعداد دانش آموزان در رشته های مختلف را تقویت کنیم.»

کلاس های آموزش فبک با چه اهدافی در واحد نیاوران برگزار می شود؟

آینده آموزش کلاس های فبک برای دانش آموزان در تمامی پایه های دبستان متفاوت است. معینی می گوید:«فبک (فلسفه ای برای کودکان) به مهارت های اجتماعی، حل مسئله  و تربیت تفکر تاملی، تفکر انتقادی اشاره دارد، که قبل از دوره دبستان و بعد از آن همراه دانش آموز است.نتیجه این فرآیند با توجه به توان و درجه تفکر و قدرت حل مسئله دانش آموزان باهم متفاوت است. فبک فرآیندی است براساس پیشینه وتوان فردی دانش آموز در پایان سال تحصیلی ششم در مقطع دبستان معنای واقعی اش را پیدا می کند.»

نکته ای برای اولیا

اولیا نیاورانی نقش مهمی در کمک به فرآیند یادگیری دانش آموزان دارند. این موضوعی است که معینی تاکید بسیاری بر آن می کند: «برای رسیدن به اهداف آموزشی مان به آرامش احتیاج داریم. آرامش در دانش آموز، یعنی او آماده است که یاد بگیرد. انتظار داریم که اولیا در کنار ما باشند تا دانش آموزان را به آرامش بیشتری برسانیم.برنامه دیدار با اولیا تمامی پایه ها قبل از شروع سال تحصیلی، جلسه های  مشاور و آموزگاران در طول سال تحصیلی برای آنها در نظر گرفته شده تا علاوه برآگاه سازی و کاهش نگرانی هایشان به حفظ احساس کرامت آنها کمک می کند. همانطور که مدرسه و آموزش تغییر کرده است، نگاه خانواده ها به مقوله آموزش هم باید تغییر کند. اولیاء نباید نگران باشند و نگرانی شان را به بچه ها منتقل کنند. پس باید به مدرسه اعتماد کرد.»

اخبار پیشنهادی