آب بازی و مسابقه در اختتامیه پایگاه تابستانی

اختتامیه پایگاه تابستانی دانش آموزان دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران ۳۰ مردادماه برگزار شد. نیاورانی ها در روز پایانی پایگاه تابستانی شان در دو بخش «جشنواره یادگیری» و «آب بازی» شرکت کردند.

دانش آموزان ابتدا در سالن مدرسه با همکلاسی هایشان مسابقه و بازی های گروهی  انجام دادند. سپس از نمایشگاه  آثار سفالگری، نقاشی خلاق و نقاشی های کلاس مدیتیشن بازدید کردند.

«آب بازی» در حیاط مدرسه بخش پایانی اختتامیه پایگاه تابستانی در دبستان واحد نیاوران بود.

یادگیری سه رشته ورزشی در تابستان

پایگاه تابستانی دانش آموزان پیش دبستان و دبستان پسرانه علامه طباطبایی – واحد نیاوران از ۱۱ تیرماه آغاز شد.  دانش آموزان پیش دبستان و پایه های اول، دوم و سوم د تابستان ۳ روز در هفته به مدرسه آمدند. پیش دبستانی ها در این سه روز از ساعت ۹ تا ۱۳ در کلاس های رزمی، ژیمناستیک، دست ورزی، مهارت نوشتاری، قصه گویی و نمایش خلاق، مدیتیشن، شطرنج، سفالگری و نقاشی خلاق شرکت کردند.

برای دانش آموزان پایه های اول، دوم و سوم هم کلاس های رزمی، ژیمناستیک، تثبیت ریاضی، مدیتیشن، شطرنج و سفالگری در نظر گرفته شده بود.

کلاس های پایگاه تابستانی دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران نیز دوشنبه ها و در سه زنگ تشکیل شد. تثبیت ریاضی و شطرنج کلاس هایی بود که چهارمی ها و پنجمی ها تابستان در آن ها شرکت کردند.

اخبار پیشنهادی