آزمون
نکاتی درباره آزمون جامع
دانلود ۶ شهریور ۱۴۰۱

علامه ای های دوره اول برای آزمون جامع ۳شهریور آماده باشید. در این ویدئو «محمد عظیمی» معاون آموزشی دبیرستان دوره اول واحد آبشناسان نکاتی را بیان می کنند.