جشنواره کسب و کارهای دانش آموزی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد (به نفع امور خیریه) ۱۹ و ۲۰ اسفندماه برگزار می شود. تیزر جشنواره را ببینید.