شماره بیست و یکم و بیست و دوم ماهنامه «هفت و نیم» با تیتر «محصل آنلاین» اردیبهشت ۱۴۰۰ منتشر شد.