مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

آشنایی با هیات موسس مجتمع علامه طباطبایی

۳۰ سال تلاش در راه آموزش و پرورش فرزندان ایران

هيأت موسس

* حاج حسن توفیق حق با بیش از ۵۰ سال تجربه خدمت در آموزش و پرورش، ۲۹ سال پیش اولین مدرسه علامه طباطبایی را بنیان نهاد. ایشان عضو هیات موسس مجتمع علامه طباطبایی و رئیس هیات مدیره موسسه اندیشه مهر علامه طباطبایی هستند. دوازده مدرسه علامه طباطبایی در مقاطع پیش دبستان و دبستان، دبیرستان دوره اول و دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی در مالکیت موسسه اندیشه مهر علامه طباطبایی قرار دارد.

* آقای یاسر توفیق حق با بیش از ۱۹ سال سابقه، هم اکنون عضو هیات موسس مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی است. ایشان بعنوان مدیرعامل موسسه اندیشه مهر علامه طباطبایی هم اکنون مسئولیت دوازده واحد آموزشی را بر عهده دارند.