تشریح برنامه ها و اهداف شورای نربیت بدنی و بهداشت مجتمع علامه طباطبایی

ترویج ورزش و سلامتی بین دانش آموزان، دبیران و خانواده ها

در مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی، پرورش و آموزش دو بال تعلیم دانش آموزان هستند. ورزش بخشی مهم از پرورش دانش آموزان است که مي تواند به بهداشت رواني و سلامت جسمانی علامه ای ها کمک کند. «شوراي عالي تربيت بدني و بهداشت» مجتمع علامه طباطبايي با همین هدف تشکیل شده است. در این شورا متخصصان آموزش، ورزش و بهداشت حضور دارند و سیاست های اصلی مدارس دوازده گانه در حوزه تربیت بدنی و بهداشت را مشخص می کنند.

ترسيم خط مشي هاي ورزشي مجتمع و برنامه ريزي براي تحقق عملي آن، بالا بردن روحيه و نشاط دانش آموز از طريق ترويج فعاليت هاي ورزشي حضوری و مجازی، توجه به ورزش هاي عمومي و همگاني، استعداديابي در ورزش هاي تخصصي، برگزاري مسابقات ورزشي و اجراي برنامه هايي براي توجه به بهداشت دانش آموزان از جمله وظايف «شوراي عالي تربيت بدني و بهداشت» مجتمع علامه طباطبايي است.

IMG_3650

زنگ هاي ورزش هدفمند هستند

زنگ هاي ورزش در مدارس علامه طباطبايي با بهترين مربيان ورزشي به صورت تخصصي برگزار مي شود. رشته هاي متنوعي از جمله فوتسال، واليبال، بسکتبال، شنا، شطرنج و تنيس روي ميز در زنگ هاي ورزش آموزش داده مي شود. زنگ هاي ورزش در مدارس مجتمع فرهنگي، آموزشي علامه طباطبايي، صرفا زنگ بازي نيست و مانند ساير درس ها با جديت و هدفمند دنبال مي شود. بر اساس سياست هاي تدوين شده توسط«شوراي عالي تربيت بدني و بهداشت» هر دانش آموز در هر مقطع تحصيلي مي تواند يک رشته از شش رشته ورزشي را انتخاب کرده و به صورت تخصصي آن را دنبال کند. مسابقات درون مدرسه اي(المپیاد ورزشي) نيز همه ساله در مدارس علامه طباطبايي با عنوان جشنواره طلیعه نور در رشته هاي مختلف برگزار مي شود. اين مسابقات، فرصتي براي علامه اي ها است تا قابليت هاي ورزشي خود را به نمايش بگذارند،  استعدادهایشان را تقویت کنند و به صورت تخصصی بتوانند آن را در سطح وسیع تری پیگیری کنند.

تولید محتوای ورزشی آفلاین

تولید محتوای ورزشی برای دانش آموزان در فضای مجازی، بخشی از برنامه های نوین «شورای عالی تربیت بدنی و بهداشت» مجتمع علامه طباطبایی است. تولید محتوای ورزشی در قالب سه برنامه انجام می شود. در برنامه اول سبک زندگی صحیح مانند راه رفتن، نشستن، خوابیدن، تغذیه مناسب و … به دانش آموزان آموزش داده می شود. برنامه دیگر، تقویت آمادگی جسمانی و مهارت های تحرکی دانش آموزان و برنامه سوم، آشنایی پاسدارانی ها با رشته های مختلف ورزشی است. تمریناتی که در زنگ های ورزش محازی برای دانش آموزان در نظر گرفته می شود متناسب با ایامی است که آن ها در خانه هستند. این تمرینات برای تقویت روحیه و شادابی و جلوگیری از اضافه وزن دانش آموزان تدوین و اجرا می شود.

ورزش براي همکاران و پدران

مسابقات ورزشي در مجتمع فرهنگي، آموزشي علامه طباطبايي به دانش آموزان محدود نمي شود. بخشي از برنامه هاي «شوراي عالي تربيت بدني و بهداشت» طراحي برنامه هاي ورزشي براي دبيران است.

رقابت هاي ورزشي بين همکاران و مسابقه ورزشی پدران و پسران علامه اي، برنامه های ديگري است که با برنامه ريزي هاي «شوراي عالي تربيت بدني و بهداشت» در مدارس مجتمع فرهنگي، آموزشي علامه طباطبايي به صورت جداگانه برگزار مي شود. تقويت رابطه دوستي بين پدران و پسران و توجه به سلامت خانواده هاي دانش آموزان علامه اي از اهداف اين مسابقات است.

یکی دیگر از اهداف مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی پیگیری مسائل بهداشت فردی و بهداشت جمعی دانش آموزان است زیرا بهداشت به طور مستقیم می تواند بر فرآیند آموزشی و زندگی آینده آن ها تاثیر گذار باشد.