نمودار سازمانی موسسه فرهنگی، آموزشی اندیشه مهر علامه طباطبایی

نمودار سازمانی «موسسه فرهنگی، آموزشی اندیشه مهر علامه طباطبایی»، مالک و اداره کننده ۱۰ واحد آموزشی دخترانه و پسرانه مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی در مقاطع پیش دبستان و دبستان، دبیرستان دوره اول و دبیرستان دوره دوم، به شرح زیر است: