بالندگی با دو بال «اندیشه مهر» و «ادب و دانش»

در سال ۱۳۷۲ مدرسه راهنمايي پسرانه علامه طباطبايي (واحد ميرداماد فعلي) با ۵ کلاس و حدود ۱۳۰نفر دانش آموز، توسط پنج نفر از اعضاي هيات موسس با موافقت اصولي حقيقي آقاي حسن توفيق حق و با پشتوانه سوابق فرهنگي و آموزشي ايشان در وزارت آموزش و پرورش، راه اندازي شد. در سال ۱۳۷۳ نسبت به تبديل مجوز حقيقي ايشان به مجوز حقوقي اقدام و «موسسه فرهنگي ادب و دانش» به عنوان صاحب امتياز مدرسه پسرانه علامه طباطبايي ثبت شد. در همين سال به لحاظ سوابق مديريتي و تجربيات آقاي محمد جعفر مستوفي در حوزه هاي اقتصادي که عضويت انجمن اولياء و مربيان مدرسه را عهده دار بودند ايشان به جمع اوليه هيات موسس دعوت شدند. 

هم اکنون مجتمع فرهنگي آموزشي علامه طباطبايي متشکل از دو موسسه حقوقي به نامهاي «موسسه فرهنگي ادب و دانش» و «موسسه فرهنگي، آموزشي انديشه مهر علامه طباطبايي» است که با سياست گذاري هاي کلان و برنامه ريزي آموزشي هماهنگ و بهره مندي از نسل جديد مديران جوان و تازه نفس در حال ادامه فعاليت است.

همزمان با ورود آقاي مستوفي، از شخص ديگري نيز دعوت به عمل آمد و در نتيجه اعضاي موسسه به ۷ نفر افزايش يافت. در سال ۱۳۷۵با سرمايه گذاري آقاي «محمد جعفر مستوفي» ساختماني در خيابان کارگر شمالي جهت استقرار اولين دبيرستان (متوسطه دوره دوم) علامه طباطبايي – واحد کارگر شمالي خريداري و به موسسه فرهنگي ادب و دانش اجاره داده شد و در ادامه فعاليت اين موسسه، در سال ۱۳۷۹ چهار نفر از اعضاء با توافق طرفين و با واگذاري سهام خود از موسسه فرهنگي ادب و دانش خارج شدند.با توجه به استقبال روز افزون خانواده ها از مجموعه فعاليت هاي آموزشي و فرهنگي مجتمع فرهنگي، آموزشي علامه طباطبايي دوران شکوفايي و توسعه مجتمع آغاز شد.

تجديد ساختار مجتمع علامه طباطبايي در سال ۱۳۹۱

در ادامه، با خروج يکي از اعضاي هيات موسس از فعاليت هاي اجرايي در سال ۸۶ و در نهايت واگذاري سهام، مسئوليت ادامه فعاليت مدارس علامه طباطبايي روي دوش دو نفر از اعضاي باقي مانده، آقايان «حسن توفيق حق» و «محمد جعفر مستوفي» قرار گرفت. اين دو عضو قديمي موسسه، هرکدام نقشي متفاوت و اثرگذار در بالندگي مجتمع داشته اند و با اندوخته تجارب سال هاي طولاني فعاليت و اتفاقات پشت سر گذاشته شده، در سال ۱۳۹۱ ساختار جديد اداره مدارس پسرانه علامه طباطبايي را پايه گذاري کردند. به همين منظور آقاي «حسن توفيق حق» از  «موسسه ادب و دانش» خارج و موسسه اي با نام «انديشه مهر علامه طباطبايي» تاسيس کرد.هم اکنون مجتمع فرهنگي آموزشي علامه طباطبايي متشکل از دو موسسه حقوقي به نامهاي «موسسه فرهنگي ادب و دانش» و «موسسه فرهنگي، آموزشي انديشه مهر علامه طباطبايي» است که با سياست گذاري هاي کلان و برنامه ريزي آموزشي هماهنگ و بهره مندي از نسل جديد مديران جوان و تازه نفس در حال ادامه فعاليت است.

مدارس موسسه اندیشه مهر علامه طباطبایی

اعضاي هيات موسس دارنده امضاي مجاز در «موسسه فرهنگي، آموزشي انديشه مهر علامه طباطبايي» آقايان حسن توفيق حق (رئيس هيات مديره) و ياسر توفيق حق (مدير عامل) هستند که مسئوليت نهايي ده واحد آموزشي به شرح زير را با حدود ۲۵۰۰ دانش آموز شاغل به تحصيل برعهده دارند:

پيش دبستان و دبستان پسرانه علامه طباطبایی – واحد نياوران

پيش دبستان و دبستان پسرانه علامه طباطبایی – واحد پاسداران  

پيش دبستان و دبستان دخترانه  علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس

دبيرستان پسرانه دوره اول علامه طباطبايی – واحد ميـرداماد 

دبيرستان پسرانه دوره اول علامه طباطبايی – واحد آبشنـاسان 

دبيرستان پسرانه دوره اول علامه طباطبايی – واحد فـرمـانيـه 

دبيرستان پسرانه دوره اول علامه طباطبايی – واحد گلستــان 

دبيرستان پسـرانه دوره اول علامـه طباطبايی – واحد پاســداران 

دبيرستان پسرانه دوره دوم علامه طباطبايی – واحد شریعتی

دبيرستان پسرانه دوره دوم علامه طباطبايی – واحد فرمانیه

مدارس «موسسه ادب و دانش»

اعضاي هيات موسس و صاحبان سهام «موسسه فرهنگي ادب و دانش»، آقايان محمد جعفر مستوفي (مديرعامل) و سروش مستوفي (رئيس هيات مديره) هستند که مسئوليت نهايي ده واحد آموزشي به شرح زير را با حدود  ۲۵۰۰  دانش آموز شاغل به تحصيل بر عهده دارند:

دبيـرستـان پسـرانـه دوره دوم علامه طباطبايي- واحـد کارگـرشمـالـي

دبيـرستـان پسـرانـه دوره دوم علامه طباطبايي- واحـد دکتــر فـاطمي

دبيـرستـان پسـرانـه دوره دوم علامه طباطبايي- واحـد آبشناسان ۱ (ریاضی و تجربی)

دبيـرستـان پسـرانـه علامه طباطبايي – واحـد  ADVANCED  

دبيرستان دخترانه دوره دوم علامه طباطبايي – واحد آبشناسان 

دبيـرستـان دختـرانـه دوره اول علامه طباطبايي – واحـد يـوسـف آبـاد 

دبيـرستـان دختـرانـه دوره دوم علامه طباطبايي – واحـد يـوسـف آبـاد 

پيش دبستان و دبستان پسرانه علامه طباطبايي – واحد آبشناسان

پيش دبستـان و دبستـان پسـرانه  علامه طباطبايي – واحـد ونک 

پيش دبستـان و دبستـان پسـرانه  علامه طباطبايي – واحـد مرزداران

مرزداران پيش دبستان و دبستان
آبشنـاسان پيش دبستان و دبستان
ونک پيش دبستان و دبستان
دکتر فاطمي پيش دبستان و دبستان
يـوسـف‌آبـاد متوسطه دوره اول
کارگر شمالی متوسطه دوره دوم
دکتر فاطمی متوسطه دوره دوم
advanced متوسطه دوره دوم
آبشناسان ۱ متوسطه دوره دوم
آبشناسان ۱ متوسطه دوره دوم
اميرآباد شمـالي متوسطه دوره دوم
آبشناسان متوسطه دوره دوم

آدرس مدارس موسسه اندیشه مهر علامه طباطبایی روی نقشه