جشنواره موسیقی همساز؛ گردهمایی هنرمندان

امسال یازدهمین دوره جشنواره موسیقی «همساز» برگزار می شود. این جشنواره ویژه دانش آموزان مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی در دو دسته سازهای جهانی(کلاسیک) و سازهای ایرانی(سنتی) برگزار می شود.
جشنواره همساز در دو بخش مدرسه ای و مجتمعی برگزار می شود. برترین های هر مدرسه در مرحله اول، به بخش مجتمع و رقابت بین واحدها راه پیدا می کنند.
علامه ای ها در این مسابقات دو قطعه از آثار نوازندگی خود را ضبط کرده و به مسئول فرهنگی مدرسه شان تحویل می دهند. ۳ اثر منتخب هر مدرسه، به همراه فیلم اجرای آثار، به ستاد مجتمع ارسال می شود. مرحله نهایی مسابقات با حضور منتخبان هر مدرسه به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
رقابت بین دانش آموزان هم در گروه های پیش دبستان، دبستان های دوره اول(اول تا سوم) ، دبستان های دوره دوم(سوم تا ششم) ، دبیرستان های دوره اول و دوره دومی ها برگزار می شود.
امسال یازدهمین دوره جشنواره موسیقی «همساز» برگزار می شود. این جشنواره ویژه دانش آموزان مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی در دو دسته سازهای جهانی(کلاسیک) و سازهای ایرانی(سنتی) برگزار می شود.
جشنواره همساز در دو بخش مدرسه ای و مجتمعی برگزار می شود. برترین های هر مدرسه در مرحله اول، به بخش مجتمع و رقابت بین واحدها راه پیدا می کنند.
علامه ای ها در این مسابقات دو قطعه از آثار نوازندگی خود را ضبط کرده و به مسئول فرهنگی مدرسه شان تحویل می دهند. ۳ اثر منتخب هر مدرسه، به همراه فیلم اجرای آثار، به ستاد مجتمع ارسال می شود. مرحله نهایی مسابقات با حضور منتخبان هر مدرسه به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
رقابت بین دانش آموزان هم در گروه های پیش دبستان، دبستان های دوره اول(اول تا سوم) ، دبستان های دوره دوم(سوم تا ششم) ، دبیرستان های دوره اول و دوره دومی ها برگزار می شود.
بهترین موسیقدانان و نوازندگان کشور، عضو هیات داوران همساز هستند. برگزیدگان این جشنواره به بخش استعدادهای جوان جشنواره موسیقی فجر راه پیدا می کنند و بسیاری دیگر به عنوان نمایندگان استان تهران در رقابت های دانش آموزان سراسر کشور حضور یافته و رتبه های برتر را کسب می کنند.