مشق نقش فردا؛ جشنواره ای برای آینده

اولین جشنوارۀ علمیفرهنگی «مشق نقش فردا»، ویژۀ دبستان‌های مجتمع علامۀطباطبایی، در سال تحصیلی ۱۴۰۱ -۱۴۰۰ برای دانش آموزان دبستانی برگزار شد. این جشنواره هر سال با همین نام و با محوریت آینده برگزار خواهد شد.
موضوعاتِ جشنواره هر چند مرتبط با آینده و هویت ملی است اما متنوع بوده و جنبه‌های علمی، فرهنگی، آموزشی، تاریخی، هنری، فناوری و … را در بر می‌گیرد. با این همه، یک موضوع با نظر دانش‌آموزان و هم‌راهی و هدایت آموزگاران در کلاس درس مشخص می‌شود و نیز یک موضوع دیگر برای دانش‌آموزانی که علاقه‌ای به موضوعات اعلام شدۀ جشنواره ندارند، وجود دارد؛ آن هم برای نشان دادن استعداد خود در معرفی این جشنواره به دیگران است. دومین دوره این جشنواره در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ با عنوان‌های «سفر به بیکران و فراتر از آن»، «آموزش توپ با پرورش دسته گل‌ها»، «ساختن یک اثر باستانی»، «سخنرانی یک نوبلی»
اولین جشنوارۀ علمیفرهنگی «مشق نقش فردا»، ویژۀ دبستان‌های مجتمع علامۀطباطبایی، در سال تحصیلی ۱۴۰۱ -۱۴۰۰ برای دانش آموزان دبستانی برگزار شد. این جشنواره هر سال با همین نام و با محوریت آینده برگزار خواهد شد.
موضوعاتِ جشنواره هر چند مرتبط با آینده و هویت ملی است اما متنوع بوده و جنبه‌های علمی، فرهنگی، آموزشی، تاریخی، هنری، فناوری و … را در بر می‌گیرد. با این همه، یک موضوع با نظر دانش‌آموزان و هم‌راهی و هدایت آموزگاران در کلاس درس مشخص می‌شود و نیز یک موضوع دیگر برای دانش‌آموزانی که علاقه‌ای به موضوعات اعلام شدۀ جشنواره ندارند، وجود دارد؛ آن هم برای نشان دادن استعداد خود در معرفی این جشنواره به دیگران است. دومین دوره این جشنواره در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ با عنوان‌های «سفر به بیکران و فراتر از آن»، «آموزش توپ با پرورش دسته گل‌ها»، «ساختن یک اثر باستانی»، «سخنرانی یک نوبلی»
 «پرده خوانی»، «آزاد»،  «در حاشیه»، موضوعاتی از قبیل طراحیِ بهینه‌شهری (برای سکونت در سیاره‌ای نو)، ایده‌هایی ناب برای آموزش و پرورش و مدارس، بررسی آثار باستانی، آشنایی با سدسازی و پرده‌خوانی و نقاشی قهوه‌خانه‌ای و … برگزار می شود.
دانش آموزان برای شرکت در جشنواره با هدایت و راهنمایی‌های آموزگاران‌شان، آثارشان را در قالب‌های مختلف به دبیرخانه مدرسه شان ارسال می کنند. آثار دانش‌آموزان با ملاک‌های از پیش اعلام شده، توسط تیم داوری بررسی شده و نتایج آن اعلام می‌شود.به شرکت کنندگان در این جشنواره لوح سپاس و به برگزیدگان تندیس جشنواره به عنوان یادگاری و تشکر از تلاش‌هایشان اهدا می‌گردد.
هدف کلی از برگزاری جشنواره «مشق نقش فردا»، ایجاد نشاط، شادی و امید در دانش آموزان، تقویت روحیۀ تیمی و انجام کار گروهی، ایجاد حس تعلق و تقویت هویتِ فردی و گروهی، تشویق دانش‌آموزان به تفکر بهتر درباره آینده، ترغیب دانش‌آموزان در به‌کارگیری دانش و مهارت‌های خود برای خلق یک اثر علمی، ادبی یا هنری، تقویت قوۀ تخیل، تفکر و خلاقیت، آشنایی با روش های علمی-پژوهشی و ارائۀ پروژه و کشف استعدادها، مهارت‌ها و ایجاد حس مسئولیتپذیری است. دانش آموزان تمامی مقاطع ابتدایی از پیش‌دبستان تا پایه ششم می‌توانند در «جشنواره مشق نقش فردا» شرکت کنند.