جشنواره علمی پژوهشی؛ تقویت روحیه پژوهشی

جشنواه علمی پژوهشی مجتمع علامه طباطبایی اردیبهشت ماه هر سال برای تمامی دانش آموزان در مقطع ابتدایی و متوسطه دوره اول مدارس علامه طباطبایی برگزار می شود. چهاردهمین دوره این جشنواره بهار ۱۴۰۱ برگزار شد.
«نانو»، «رباتیک»، «نجوم»، «هوافضا»، «انیمیشن»، «زیست پزشکی» و«کدنویسی» از جمله رشته های پژوهشی است که دانش آموزان دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی در آن شرکت می کنند. برای دانش آموزان دبستانی ها هم رشته هایی مثل دنیای «اطراف ما»، «دنیای آسمان» و «مشاهده» در نظر گرفته شده است.
روند انتخاب رشته پژوهشی برای دانش آموزان دوره اول دبیرستان های علامه طباطبایی، از سال هفتم آغاز می شود. دانش آموزان در پایگاه تابستانی سال هفتم، یک رشته پژوهشی را انتخاب و سه سال در آن آموزش می بینند.
جشنواه علمی پژوهشی مجتمع علامه طباطبایی اردیبهشت ماه هر سال برای تمامی دانش آموزان در مقطع ابتدایی و متوسطه دوره اول مدارس علامه طباطبایی برگزار می شود. چهاردهمین دوره این جشنواره بهار ۱۴۰۱ برگزار شد.
«نانو»، «رباتیک»، «نجوم»، «هوافضا»، «انیمیشن»، «پزشکی» و«STEM» از جمله رشته های پژوهشی است که دانش آموزان دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی در آن شرکت می کنند. برای دانش آموزان دبستانی ها هم رشته هایی مثل دنیای «اطراف ما»، «دنیای آسمان» و «مشاهده» در نظر گرفته شده است.
روند انتخاب رشته پژوهشی برای دانش آموزان دوره اول دبیرستان های علامه طباطبایی، از سال هفتم آغاز می شود. دانش آموزان در پایگاه تابستانی سال هفتم، یک رشته پژوهشی را انتخاب و سه سال در آن آموزش می بینند.

در پایان هر سال تحصیلی، دانش آموزان در جشنواره علمی پژوهشی مجتمع علامه طباطبایی شرکت کرده و دست سازه های خود را در معرض سنجش و ارزیابی داوران قرار می دهند. همچنین در رشته های مربوط به علوم پایه، دانش آموزان با آموزش نوشتن مقالات علمی و با دانستن اصول صحیح مقاله نویسی به بیان موضوعات می پردازند. هدف از این مسابقات ایجاد روحیه پژوهش و آموزش و تولید محصول و محتوای پژوهش می باشد به این نحو که دانش آموز توانایی ایجاد یک مقاله پژوهشی از آموخته های خود را به دست آورد.