جشنواره اوقات فراغت؛ رقابت بهترین فیفا بازان

«جشنواره دانش آموزي اوقات فراغت» با هدف پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان علامه ای در تابستان، از سال ۹۷ در مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی برگزار می شود. اين جشنواره در مرحله اول با برگزاري مسابقات «جام جهاني فوتبال رايانه اي در تهران» آغاز شد. در اين مسابقه که در مرداد سال ۹۷ در سالن همايش هاي دبيرستان دوره اول علامه طباطبايي – واحد آبشناسان برگزار شد، حدود ۵۰۰ نفر از دانش آموزان علامه اي و غيرعلامه اي سطح شهر تهران شرکت کردند. دوره دوم جشنواره تابستان ۱۳۹۸ برگزار شد. با توجه به تعطیلی آموزش حضوری مدارس در سال ۹۹، سومین، چهارمین و پنجمین دوره این رقابت ها هم در تابستان ۹۹، ۱۴۰۰و۱۴۰۱ به صورت آنلاین برگزار شد.

هدف از برگزاری جشنواره اوقات فراغت دانش آموزی مجتمع علامه طباطبایی، تقویت روحیه تیمی است. مسابقات جام جهانی فوتبال رایانه فضایی برای تخلیه هیجان دانش آموزان و افزایش قدرت تخیل آنهاست. برگزاری بازی های رایانه ای در فضای رقابتی با حضور تعداد زیادی از هم سن و سالان، به افزایش حس رقابت پذیری و ایجاد دوستی می انجامد.

«جشنواره دانش آموزي اوقات فراغت» با هدف پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان علامه ای در تابستان، از سال ۹۷ در مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی برگزار می شود. اين جشنواره در مرحله اول با برگزاري مسابقات «جام جهاني فوتبال رايانه اي در تهران» آغاز شد. در اين مسابقه که در مرداد سال ۹۷ در سالن همايش هاي دبيرستان دوره اول علامه طباطبايي – واحد آبشناسان برگزار شد، حدود ۵۰۰ نفر از دانش آموزان علامه اي و غيرعلامه اي سطح شهر تهران شرکت کردند. دوره دوم جشنواره تابستان ۱۳۹۸ برگزار شد. با توجه به تعطیلی آموزش حضوری مدارس در سال ۹۹، سومین، چهارمین و پنجمین دوره این رقابت ها هم در تابستان ۹۹، ۱۴۰۰و۱۴۰۱ به صورت آنلاین برگزار شد.

هدف از برگزاری جشنواره اوقات فراغت دانش آموزی مجتمع علامه طباطبایی، تقویت روحیه تیمی است. مسابقات جام جهانی فوتبال رایانه فضایی برای تخلیه هیجان دانش آموزان و افزایش قدرت تخیل آنهاست. برگزاری بازی های رایانه ای در فضای رقابتی با حضور تعداد زیادی از هم سن و سالان، به افزایش حس رقابت پذیری و ایجاد دوستی می انجامد.