آموزش مهارت های فکر کردن و رشد خلاقیت

به آکادمی علم و اندیشه خوش آمدید

فعالیت های «آکادمی علم و اندیشه» علامه طباطبایی در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ از دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان آغاز شده است. هدف از تشکیل این آکادمی، انسجام و هدفمندی همه برنامه های فرامدرسه ای دانش آموزان در طول سال تحصیلی و آموزش مهارت تفکر انتقادی و روحیه آزاداندیشی بین آن ها است. برخی از فعالیت های آکادمی، در دیگر مدارس علامه طباطبایی نیز برگزار می شود.

—– محافل علمی

معلم در محافل علمی نقش تسهیلگر دارد. حل مسائل پیچیده به صورت تیمی و نوشتن مقالات علمی دانش آموزی از اهداف محافل علمی است.

—– کافه علم

محیطی برای آشنایی با مرزهای دانش و اساتید به نام کشور.

—– کافه گفتگو

ایجاد فضایی برای بحث آزاد و گفتگوی تعاملی در زمینه های اجتماعی، فلسفی و هنری.

فعالیت های «آکادمی علم و اندیشه» علامه طباطبایی در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی واحد آبشناسان آغاز شده است. هدف از تشکیل این آکادمی، انسجام و هدفمندی همه برنامه های فرامدرسه ای دانش آموزان در طول سال تحصیلی، آموزش مهارت تفکر انتقادی و روحیه آزاداندیشی بین آن ها است. «آکادمی علم و اندیشه» از بخش های مختلف آموزشی و پرورشی تشکیل شده است.  هدف آکادمی، آشنایی دانش آموزان با موضوعات جدید علمی و کمک به شکوفایی خودباوری در آنان است.

 طرح ادونس:

اجرای طرح ادونس برای دانش آموزان پایه های  هفتم و هشتم یکی از برنامه های اصلی آکادمی «علم و اندیشه» در مدارس مجتمع علامه طباطبایی است. طرح ادونس ویژه دانش آموزانی است که می خواهند بنیه علمی شان را قوی کنند ، با شیوه های تفکر انتقادی در علم آشنا شوند، نگاهی کاوشگرانه پیدا کنند، در عالی ترین سطوح آموزشی کار کنند و  آماده ورود به «واحد ادونس» در پایه نهم شوند.

—– دوره های کدنویسی پیشرفته

برگزاری کلاس های کدنویسی براساس زبان برنامه نویسی پایتون، بخش دیگری از فعالیت های «آکادمی علم و اندیشه» است.

—– لیگ علمی

در این لیگ، دانش آموزان به تیم های دو یا سه نفره تقسیم شده و مسائلی در زمینه فیزیک، شیمی، زیست شناسی، اقتصاد و مطالعات اجتماعی را برای حل انتخاب می کنند.

—– طرح ادونس

طرح ادونس ویژه دانش آموزانی است که می خواهند بنیه علمی شان را قوی کنند، با شیوه های تفکر انتقادی در علم آشنا شوند و آماده ورود به «واحد ادونس» در پایه نهم شوند.

—– لیگ حل مسئله

آشنایی با مسئله هایی که پاسخ یکتا ندارند و کسب مهارت فکر کردن و افزایش توانایی حل مسئله عمومی از اهداف پروژه لیگ حل مسئله است.

—– نشست های هم اندیشی

در این نشست ها که به صورت نقد فیلم، اثر هنری یا یک پدیده اجتماعی اجرا می شود، دانش آموزان شیوه گفتگو و نقد موثر را یاد می گیرند.