آموزشگاه زبان کلاسیکو؛ زبان آموزی به صورت حرفه ای

آموزشگاه زبان های خارجی کلاسیکو با همکاری دبیران واحد زبان مجتمع علامه طباطبایی تاسیس شده است.

آموزشگاه زبان کلاسیکو در دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران (بعد از پایان ساعت کاری مدرسه) فعالیت می کند.

در این آموزشگاه دوره های مختلفی مثل دوره های ترمیک و دوره های ویژه آخر هفته ها برگزار می شود. تمام دوره ها هم به صورت مجازی و هم حضوری تشکیل می شود.

در آموزشگاه زبان کلاسیکو، بسته به سطح هر فرد کلاس متناسب با او برگزار خواهد شد. از نظر سنی هم دوره مقدماتی آموزش ها شامل کتاب هایی برای کودکان زیر هفت سال و در مرحله بعدی کتاب هایی برای بزرگسالان است.

هدف کلی آموزشگاه کلاسیکو آموزش زبان به شکل حرفه ای برای همه افرادی است که علاقه به آموزش دقیق و درست زبان های خارجی دارند.

آموزشگاه زبان های خارجی کلاسیکو با همکاری دبیران واحد زبان مجتمع علامه طباطبایی از آبان ماه ۱۴۰۱ آغاز به کار کرده است. آموزشگاه زبان کلاسیکو در دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی واحد پاسداران و بعد از پایان ساعت کاری مدرسه، از ساعت ۱۶ تا ۲۱ فعالیت خواهد داشت.در این آموزشگاه دوره های مختلفی مثل دوره های ترمیک، در هفته چند جلسه و دوره های ویژه آخر هفته ها برگزار خواهد شد. تمام دوره ها هم به صورت مجازی و هم حضوری تشکیل خواهد شد.
در آموزشگاه زبان کلاسیکو، بسته به سطح هر فرد کلاس متناسب با او برگزار خواهد شد. از نظر سنی هم دوره مقدماتی آموزش ها شامل کتاب هایی برای کودکان زیر هفت سال و در مرحله بعدی کتاب هایی برای بزرگسالان است. هدف کلی آموزشگاه کلاسیکو آموزش زبان به شکل حرفه ای برای همه افرادی است که علاقه به آموزش دقیق و درست زبان های خارجی دارند.