۷ رتبه سه رقمی؛ نتیجه پاسدارانی ها از کنکور ۱۴۰۰

مرداد ۱۴۰۰ – دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران، ۷ رتبه سه رقمی در رشته های ریاضی، تجربی، هنر و زبان در کنکور سراسری ۱۴۰۰ کسب کردند.

اسامی پاسدارانی های برتر کنکور ۱۴۰۰:

✅سید ماهان مهیمنی، رتبه ۱۸۰ رشته تجربی
✅محمدرضا جودکی، رتبه ۵۷۱ رشته ریاضی
✅صالح انصاری، رتبه ۳۳۷ رشته هنر
✅مومن نیک روش، رتبه ۳۵۲ رشته هنر
✅کیان عیوقی، رتبه ۹۰۳ رشته هنر
✅عرفان اسماعیلی، رتبه ۹۳۸ رشته هنر
✅مانی ملائی، رتبه ۶۲۲ رشته زبان