کسب پنج مقام قهرمانی در جشنواره علمی پژوهشی ابن سینا دانشگاه تهران

فروردین ۹۶ – تیم های دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحدهای فرمانیه، گلستان، آبشناسان، میرداماد وپاسداران در مسابقات لیگ هوافضا و سمینارهای علمی دومین جشنواره علمی پژوهشی ابن سینا دانشگاه تهران مقام های متعددی کسب کردند.

دومین جشنواره علمی پژوهشی ابن سینا دانشگاه تهران در فروردین ۹۶ برگزار شد و دانش آموزان مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی در مجموع پنج قهرمانی، هشت نایب قهرمانی و نه مقام سوم کسب کردند.

«محمد عصارین» و «علیرضا اینانلو» دانش آموزان پایه نهم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی-واحد گلستان در گرایش هاورکرفت و «امیر علی قطبی»، «شهریار شوشتریان» و «آراد علایی» دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی-واحدفرمانیه در گرایش گلایدر موفق به کسب مقام اول شدند.

همچنین تیم راکت آبی چتر دار دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی-واحد فرمانیه متشکل از «محمد ایلاتی»، «ایلیا مشیر آبادی» و «محمد آراد براتی» و تیم گلایدر دبیرستان علامه طباطبایی –واحد پاسداران متشکل از «محمد شایان یاسمنی» و «شایان مهر بخش» موفق به کسب مقام نایب قهرمانی شدند.

همچنین «امید ارگانی» و «رهام شیرازی زاده» دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی-واحد گلستان در رشته راکت آبی چتر دار، «حسام شریعت» و «کیارش شجاعی» دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد آبشناسان در گرایش هاور کرفت، «اریک ازاریانس»، «کسری سینا» و «ارمیا واحدی» دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی-واحدمیرداماد و « امیر حسین رهبری» و «مهربد ضیایی» دانش آموزان پایه نهم دبیرستان علامه طباطبایی –واحد آبشناسان در سمینار علمی گرایش نجوم رتبه سوم را کسب کردند.