نفرات برتر واحد پاسداران در آزمون جامع شماره یک

آذر ۹۶ – نفرات برتر دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران در آزمون جامع شماره یک مشخص شدند. این آزمون پنج شنبه ۲۳ آذرماه برای مدارس دوره اول مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی برگزار شد. این دانش آموزان در آزمون جامع شماره یک مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی بهترین نمرات را کسب کردند.

در پایه هفتم، «سروش قربانی فراز»، «پارسا علی محمدی»، «محمد عرفان اسناوندی»، «علی نیازی» و «امیرمحمد طبرسی» به عنوان نفرات برتر این آزمون معرفی شدند.

در پایه هشتم «آریا علیزاده» و «امیرسام مظلوم نژاد» بهترین نمرات را کسب کردند. همچنین «محمد صدرا جعفرآبادی» و «امیرپارسا خسروشاهی» در پایه نهم به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

این آزمون پنج شنبه ۲۳ آذرماه برای مدارس دوره اول مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی برگزار شد.

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران در آزمون جامع شماره یک به پرسش های دو دفترچه اختصاصی حاوی ۲۰ سوال ریاضی و ۱۵ سوال علوم و دفترچه عمومی دارای ۱۵ سوال ادبیات، ۱۵ سوال عربی و ۱۰ سوال زبان پاسخ دادند.