نفرات برتر واحد دخترانه پاسداران در آزمون جامع شماره یک

آذر ۹۶ – نفرات برتر دبیرستان دوره اول دخترانه علامه طباطبایی – واحد پاسداران در آزمون جامع شماره یک مشخص شدند. این آزمون پنج شنبه ۲۳ آذرماه برای مدارس دوره اول مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی برگزار شد. این دانش آموزان در آزمون جامع شماره یک مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی بهترین نمرات را کسب کردند.

در پایه هفتم «صبا طاهری» به عنوان دانش آموز برتر معرفی شد. در پایه هشتم هم «فاطمه میرزا کوچکی» رتبه برتر را به خود اختصاص داد. همچنین «ستاره محمد ظاهری» از پایه نهم بهترین نتایج را در این آزمون کسب کرد.

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران در آزمون جامع شماره یک به پرسش های دو دفترچه اختصاصی حاوی ۲۰ سوال ریاضی و ۱۵ سوال علوم و دفترچه عمومی دارای ۱۵ سوال ادبیات، ۱۵ سوال عربی و ۱۰ سوال زبان پاسخ دادند.

در آزمون جامع شماره یک دانش آموزان مدارس دوره اول علامه طباطبایی واحدهای میرداماد، آبشناسان، فرمانیه، گلستان، پاسداران و دخترانه پاسداران به سوالات پنج درس ریاضی، علوم، عربی، ادبیات و زبان انگلیسی پاسخ دادند.