نفرات برتر واحد ادونس در آزمون جامع شماره یک

آذر ۹۶ – نفرات برتر دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد ادونس در آزمون جامع شماره یک مشخص شدند. این آزمون پنج شنبه ۲۳ آذرماه برای مدارس دوره اول مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی برگزار شد.

«کیارش چراغلو»، «شایان روانخواه»، «آرشام عجمی»، «امیرحسین حضرتی»، «فربد ظریفیان»، «متین نبی زاده»، «سینا مهدی زاده»، «مازیار گوهرکش»، «محمد امین باقری» و «مهدی صباغ» نفرات برتر واحد ادونس در آزمون جامع شماره یک معرفی شدند.

دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران در آزمون جامع شماره یک به پرسش های دو دفترچه اختصاصی حاوی ۲۰ سوال ریاضی و ۱۵ سوال علوم و دفترچه عمومی دارای ۱۵ سوال ادبیات، ۱۵ سوال عربی و ۱۰ سوال زبان پاسخ دادند.

در آزمون جامع شماره یک دانش آموزان مدارس دوره اول علامه طباطبایی واحدهای میرداماد، آبشناسان، فرمانیه، گلستان، پاسداران و دخترانه پاسداران به سوالات پنج درس ریاضی، علوم، عربی، ادبیات و زبان انگلیسی پاسخ دادند.