نفرات برتر واحد آبشناسان در آزمون جامع شماره یک

آذر ۹۶ – نفرات برتر دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان و ادونس در آزمون جامع شماره یک مشخص شدند. این آزمون پنج شنبه ۲۳ آذرماه برای مدارس دوره اول مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی برگزار شد.

در پایه هفتم «آرمان فرقانی»، «طاها ایزدی»، «پرهام فرهنگی»، «سپهر میرزا محمدی»، «مهبد بمانی جم»، «امیر سالار احمدی»، «پرهام مشعشعی»، «کیارش حمیدیه»، «سید محمد ایلیا محقق» و «امیرعلی انتظام» به عنوان نفرات برتر واحد آبشناسان مشخص شدند.

در پایه هشتم «علیرضا تیموری»، «بهراد جهانی»، «سید سپهر المدنی»، «امیرپارسا کوثری»، «فریار کولی نیا»، «آرمان داور پناه»، «سید محمد احسان حسینی»، «آبتین زمانی»، «کیان کیوانی» و «نیما جوادی» بهترین نتایج را کسب کردند.

در پایه نهم هم «آراد منیری»، «آریو ناصری»،«حسین عیسی بیگی»، «شایان فرزانه»، «مهدی هنربخش»، «امیرمحمد ابوعلی»، «بردیا ناظمی»، «نیما حاجی نیا»، «امید عقیقی» و «ایلیا صادقی» رتبه های برتر را کسب کردند.

در آزمون جامع شماره یک دانش آموزان مدارس دوره اول علامه طباطبایی واحدهای میرداماد، آبشناسان، فرمانیه، گلستان، پاسداران و دخترانه پاسداران به سوالات پنج درس ریاضی، علوم، عربی، ادبیات و زبان انگلیسی پاسخ دادند.