نفرات برتر آزمونهای نیمسال اول واحد پاسداران دوره دوم

دی ۹۶ – آزمونهای نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ در دی ماه برگزار شد و نفرات برتر و نفرات پیشرفتی دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران معرفی شدند.

در پایه دهم و در رشته ریاضی «آرشام لولوهری»، «محمد علی گرکانی نژاد»، «عرفان ریاضتی»، «امیرحسین زورمند» و «امیرمحمد غریبی پور» به ترتیب به عنوان نفرات اول تا پنجم مورد تقدیر قرار گرفتند. در این رشته «کاوه آریانی» به عنوان دانش آموز پیشرفتی معرفی شد.

در رشته تجربی هم «علیرضا محمدی»، «پارسا حاجی پور»، «محمدرضا محبی»، «علیرضا احمدیان فرد» و «سید محمد امیر مهیمنی» دانش آموزان برتر شناخته شدند. همچنین «محمد مهری»  به جهت تلاش برای رشد درسی به عنوان دانش آموز برتر پیشرفتی معرفی شد.

در پایه یازدهم و  در رشته تجربی نیز «امیرحسین کبیری»، «امیرحسین خرم منش» و «امیرحسین تیموری» به عنوان نفرات برتر معرفی شدند. در همین رشته «حسین شهبازی راد»، «کسری خوبانی»، «مهیار‌خردادی» به عنوان دانش آموزان پیشرفتی جایزه گرفتند.

«احمدرضا اسماعیل افجه»، « سیدمهدی محمودنظری» و « سروش طاهری» هم دانش آموزان رشته ریاضی بودند که به عنوان نفرات برتر نیمسال اول تحصیلی معرفی شدند. در همین رشته «حبیب مالکی»، «‌متین غفوری فرد» و «امیرحسین ابراهیم‌نژاد» هم برای پیشرفت درسی مورد تقدیر قرار گرفتند.