مسابقات ملی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهر ۹۵ – مسابقات ملی هوافضا به منظور ترویج  دانش هوافضا و کمک به شکوفایی استعداد دانش آموزان در این رشته برگزار می‌شود. این مسابقات، در دو بخش دانش آموزی و دانشجویی برگزار می‌شود. در بخش دانش آموزی مسابقات در لیگ‌های طراحی،ساخت گلایدر دست پرتاب، هاورکرافت، راکت آبی هوای فشرده مجهز به چتر بازیابی، طراحی و ساخت موشک هوای فشرده بخش دقت و پایداری و ربات‌های پرنده برگزار می‌شود. دانش‌پژوهان جوان  مجتمع فرهنگی،آموزشی علامه طباطبایی در این مسابقات شرکت کرده و موفق به کسب مقام‌های برتر شدند.

نیما کریمی، علی خوبدل و امیرمحمد صالح از دانش آموزان پایه هشتم واحد آبشناسان موفق به کسب مقام اول لیگ هاورکرافت و کوروش کشمیری، امیرعلی عالی و رامتین موحد راد از دانش آموزان پایه هفتم واحد فرمانیه هم موفق به کسب مقام سوم لیگ گلایدر دانش آموزی شدند.