طلای آبشناسانی ها از هند

آذر ۱۴۰۰ – دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان در جشنواره نانو ابداعات و اختراعات کشور هند (inex 2021) مدال طلا گرفتند.

«سهند نجاتیان» و «بردیا تنکار» با مقاله کاربرد نانو تکنولوژی در درمان سرطان در این جشنواره شرکت داشتند.

جشنواره نانو ابداعات و اختراعات کشور هند ۲۱ تا ۲۵ آذر به صورت غیر حضوری برگزار شد.