درخشش علامه ای ها در مسابقات فرزکاپ

اسفند ۹۵؛ تیم های دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحدهای آبشناسان، میرداماد و پاسداران در مسابقات فرزکاپ موفق به کسب رتبه های برتر شدند.

ششمین دوره از مسابقات فرز کاپ در اسفند۹۵ برگزار شد و دانش آموزان سه واحد آبشناسان، پاسداران و میرداماد در مجموع چهار مقام اول و چهار مقام دوم و عنوان بهترین کار گروهی را کسب کردند.

«امیر حسین مولایی» از پایه هشتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی-واحد آبشناسان موفق به کسب مقام اول سوپر تیم و مقام دوم لیگ پرایمری فوتبالیست سبک وزن شد.

همچنین دانش آموزان «رامتین مغرور» و «سامان فتاحی» از پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد پاسداران موفق به کسب مقام اول سوپر تیم و مقام دوم لیگ پرایمری فوتبالیست سبک وزن شدند.

«یاشار مقدم نژاد» از پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی- واحد میرداماد نیز رتبه اول سوپر تیم و مقام دوم لیگ پرایمری فوتبالیست سبک وزن را کسب نمود.

همچنین دانش آموزان «عارف ذابح»، « بردیا سلامی اسکویی»، «آرمین حامد عظیمی» و «پارسا پردستان» از پایه هفتم دبیرستان علامه طباطبایی- واحد میر داماد موفق به کسب عنوان بهترین کار گروهی در لیگ فوتبالیست سنگین وزن شدند.