دانش آموزان علامه ای در مسابقات سلام کاپ شرکت کردند

اسفند ۹۴ – پنجمین دوره مسابقات سلام کاپ در اسفند سال ۹۴ برگزار شد.  سلام کاپ تنها مسابقات پژوهشی است که در دبیرستان‌های سلام برگزار می‌شود. از همه مدارس  و در همه رشته ها در این مسابقات شرکت می کنند. دانش‌آموزان مجتمع علامه طباطبایی برای کسب آمادگی بیشتر در این مسابقات شرکت کردند.

عرفان ریاضتی، امیراحمد کرامتی و علی کریمی از دانش آموزان پایه هشتم، آترین میرخسروی، پارسیا معرفت، ایلیا صادقی از دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان موفق به کسب مقام اول لیگ امدادگر Rescue a primary و  آرین کوچک دزفولی، حسن اسماعیلی مقدم، علی خیرخواه، کیارش حاجیان و ماهان اوتادی از دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان موفق به کسب مقام اول لیگ امداد فضای مشترک cospace است.