برترین های امتحانات نوبت اول واحد دخترانه پاسداران

تیر ۹۷ – دانش آموزان برتر آموزشی دبیرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی که بهترین عملکرد را در امتحانات نوبت اول داشتند معرفی شدند.

پایه هفتم: حنانه عباسی

پایه هشتم: فاطمه میرزا کوچکی

پایه نهم: ستاره محمدظاهری