هشتمی ها کارنامه شان را گرفتند

دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان متوسطه علامه طباطبایی – واحد فرمانیه دوشنبه ۳۰ آبان کارنامه آزمون های میان ترم شان را دریافت کردند. با دریافت کارنامه آزمون های میان ترم، فرمانیه ای ها برای آزمون جام آذر ماه و آزمون های نوبت اول آماده می شوند.

«مسعود کریمی» مشاور هشتمی های واحد فرمانیه درباره کارنامه آزمون های میان ترم دانش آموزان می گوید: «کارنامه امتحانات میان ترم که ۲۳ آبان ماه به پایان رسید، آخرین روز آبان ماه ۱۴۰۱ به دانش آموزان تحویل داده شد. جلسات تحلیل نمرات کارنامه دانش آموزان به همراه صحبت درباره روند درس ها و برنامه های آموزشی پیش روی دانش آموزان با اولیا از شنبه ۵ آذر شروع می شود. با توجه به این که جلسات درباره وضعیت آموزشی دانش آموز است، می توان حاصل این جلسات را آمادگی بیش از پیش دانش آموزان برای آزمون جامع و امتحانات نوبت اول دانست.»

به گفته مشاور هشتمی ها، جلسات مشاوره با دانش آموزان از هفته سوم مهر ماه آغاز شد: «جلسات مشاوره ای با دانش آموزان پس از شروع سال تحصیلی و از هفته سوم مهر شروع شد. با آغاز هفته سوم مهر ماه، دانش آموزان را به صورت فرد به فرد دعوت کردیم. صحبت درباره فعالیت ها و کلاس های خارج از مدرسه دانش آموزان برای برنامه ریزی درسی دقیق تر و بررسی ساعت های مطالعه ثبت شده توسط دانش آموزان در طول مهر ماه از موضوعات مهم این جلسات بود. همچنین صحبت درباره دبیران، کیفیت تدریس مطالب و شیوه برنامه ریزی کلاسی برای برطرف کردن نقاط ضعف از دیگر موضوعات جلسات مشاوره ای مهر ماه با هشتمی ها بود.»

خروجی جلسات مشاوره ای مهر ماه، برنامه مطالعاتی آبان بود؛ کریمی می گوید: «بر اساس جلسات مشاوره ای که در ماه مهر داشتیم،برنامه مطالعه ای آبان ماه را که با هدف آزمون های میان ترم برنامه ریزی شده بود، طراحی کردیم و تحویل دانش آموزان دادیم. مطالعه دانش آموزان طبق برنامه مطالعاتی انجام گرفت و نمونه سوال روزانه همراه با پاسخنامه تشریحی بعد از انجام خودارزیابی دانش آموزان در اختیارشان قرار می گرفت.»

 

 

اخبار پیشنهادی