کلاس اولی های واحد نیاوران در جشن قرآن شرکت کردند

جشن قرآن پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران روز چهارشنبه ۱۸ مهر برای دانش آموزان پایه اول برگزار شد.

در این جشن دو نفر از دانش آموزان به شکل فرشته وارد شدند و قرآن کریم را به جمع کلاس اولی ها آوردند و برای همه دانش آموزان یک تاج هدیه آوردند. سپس قرآن به عنوان مهمان ویژه این جشن معرفی شد.

در ادامه مطالبی مانند احترام به قرآن و عمل به دستورات این کتاب آسمانی و جایگاه والای آن برای دانش آموزان توضیح داده شد.

در جشن قرآن مسابقه های متنوعی از جمله بازی حباب سازی برگزار شد. دانش آموزانی که سوره هایی از قرآن را حفظ بودند نیز آن سوره ها را خواندند و جایزه گرفتند.

جشن قرآن هر سال برای آشنایی دانش آموزان با این کتاب الهی و توجه بیشتر به راهنمایی های آن در واحد نیاوران برگزار می شود.

اخبار پیشنهادی