چه خبر از هفتمی های واحد میرداماد؟

دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد در ماه های گذشته، برنامه های آموزشی متنوعی داشتند و این روزها برای آزمون جامع آذر ماه برنامه ریزی می کنند.

«محمد مزینانی» مشاور هفتمی های واحد میرداماد درباره برنامه های آموزشی هفتمی ها در ماه های گذشته می گوید: «برنامه های آموزشی ما در پایه هفتم طی سه فاز مختلف برنامه ریزی شد. جلسات اختصاصی با اولیا در بازه های زمانی نیمه دوم شهریور و نیمه دوم مهر فاز ابتدایی برنامه ریزی ما برای هفتمی ها را شکل می داد؛ رویکرد این جلسات هم بررسی آموزشی، اخلاقی و رفتاری دانش آموزان بود.»

مشاوره های گروهی و حل نمونه سوال فازهای بعدی برنامه هفتمی ها است؛ مزینانی می گوید: «مشاوره های گروهی با دانش آموزان با موضوع سامانه های آموزشی، ثبت ساعت مطالعه و برنامه های درسی دومین فاز برنامه مطالعاتی هفتمی ها است. در فاز سوم هم دانش آموزان با جلسات کارگروهی در درس هایی آزمایشگاه و کلاس قرآن، درس هایی را به صورت کارگروهی با همکلاسی هایشان مطالعه می کنند.»

به گفته مشاور تحصیلی میردامادی ها، در ادامه سال تحصیلی، هفتمی ها کلاس های متنوعی خواهند داشت: «در کنار کلاس های آموزشی دانش آموزان، کلاس هایی هم با محتوای سواد مالی خواهیم داشت. آموزش سواد مالی و موضوعاتی از قبیل بالا بردن سواد رسانه دانش آموزان، از اهداف آموزشی ما در پایه هفتم برای ادامه سال تحصیلی است که کنار برنامه ها و کلاس های درسی برای دانش آموزان برگزار خواهیم کرد.»

 

 

اخبار پیشنهادی