چه خبر از اردوی پاسدارانی ها در اصفهان؟

دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران دوشنبه ۲۳ مهرماه عازم اصفهان شدند. پاسدارانی ها در این سفر ۴ روزه از مکان های دیدنی شهر اصفهان بازدید می کنند.

دانش آموزان و کادر اجرایی واحد پاسداران، در روز اول این سفر به میدان نقش جهان و بازار سنتی اصفهان رفتند و کالسکه سواری کردند و خرید انجام دادند. آن ها همچنین در دریاچه اردوگاه شهید بهشی اصفهان قایق سواری کردند. حضور در محموعه ورزشی پوریای ولی اصفهان برنامه دیگر پاسدارانی ها در این سفر بود. آن ها در گروه های مختلف فوتبال و بدمینتون بازی کردند و با کادر اجرایی مدرسه شان مسابقه دادند. سپس به استخر رفتند و چند ساعتی شنا کردند.

بازدید از زاینده رود، سی و سه پل و پل خواجو برنامه بعدی کاروان پاسدارانی ها بود. آنها از کوه صفه و باغ پرندگان بازدید کرده و تله کابین سوار شدند. در این سفر «تورج قاسمی» معاون واحد پاسداران، «ابراهیم زارع» مسئول فرهنگی مدرسه، «مهدی شریفیان» مشاور پایه هفتم و نهم و «علی اکبر محمدی» مربی فرهنگی واحد پاسداران حضور دارند. همچنین «دارا امانی» مدیر واحد پاسداران چهارشنبه ۲۵ مهرماه به کاروان پاسدارانی ملحق شد.

دانش آموزان پایه هفتم و کادر اجرایی دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران پنج شنبه ۲۶ مهرماه به تهران باز می گردند.

اخبار پیشنهادی