پاسدارانی ها نمونه سوال امتحانی طراحی می کنند

دانش آموزان ممتاز دبیرستان دوره اول مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران در برنامه ویژه آموزشی طراحی نمونه سوال امتحانی شرکت می کنند.

دانش آموزان ممتاز دبیرستان دوره اول مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران در برنامه ویژه آموزشی این واحد شرکت می کنند. در این برنامه دانش آموزان با هماهنگی مشاوران پایه هفتم و هشتم نمونه سوال امتحانی طرح کرده و در اختیار دیگر دانش آموزان قرار می دهند.

این سوالات از قسمت های مهم درس ها طرح می شوند. در این برنامه دانش آموزان نکته های مهم درسی را به شکل سوال و پاسخ برای همکلاسی های خود ارائه می دهند. این نمونه سوالات دانش آموزی، هر شب از طریق کانال اطلاع رسانی دبیرستان دوره اول مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران منتشر می شود.

نمونه سوالاتی که توسط مشاوران و دبیران درس های مختلف مناسب تشخیص داده شوند در آزمون های هفتگی واحد پاسداران به عنوان سوال امتحانی مورد استفاده قرار می گیرند.

در این روش دانش آموزان با طراحی سوال امتحانی مطالب درسی را یک بار دیگر مرور کرده و نقاط ضعف و قوت خود را بهتر متوجه می شوند.

اخبار پیشنهادی