مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

خرسندیم که بهترین‌ها ما را انتخاب کرده‌اند

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

واحد گلستان میزبان جلسه گروه هنر مجتمع

اولین جلسه کارگروه هنر روز جمعه ۲۵ آبان با حضور قائم مقام مجتمع در دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان برگزار شد.

کارگروه های تخصصی خوشنویسی، هنرهای تجسمی، سرود و نمایش جداگانه برگزار شد تا از زمان جلسه به بهترین شکل استفاده شود. در کارگروه های هنر به طور کلی در مورد وضعیت تعیین سطح دانش آموزان و اقدامات عملی برای ایجاد انگیزه در بین آنها بحث شد. همچنین جزییات مربوط به هر کارگروه از جمله بودجه بندی تدریس و تهیه ابزار مورد نیاز دانش آموزان نیز تبادل نظر شد.

«مصطفی جوادزاده» قائم مقام مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی در این جلسه حاضر شد. نقاط ضعف و قوت گروه هنر با حضور او بررسی شد و راجع به آینده کاری کانون هنر بحث و بررسی صورت گرفت.

در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ چهار جلسه گروه برگزار می شود. تاریخ و آدرس برگزاری جلسات را در جدول زیر مشاهده می کنید.

اخبار پیشنهادی