نتیجه نهایی انتخابات شورای دانش آموزی نیاورانی ها

دانش آموزان پیش دبستان و دبستان واحد نیاوران روز چهارشنبه ۲۵ آبان ماه در شورای دانش آموزی شرکت کردند.
شورای دانش آموزی نیاورانی ها، از پایه سوم تا ششم با برگزاری مراسم تریبون آزاد شروع شد. آنها در این مراسم با نامزدهای انتخاباتی شورای مدرسه آشنا شدند. آنها از اهداف و برنامه هایشان صحبت کردند. مشارکت در فعالیت‌های اجرایی مدرسه، مسائل آموزشی و فرهنگی از جمله برنامه های آنها بود. تبلیغات انتخابات شورای دانش آموزی در حیاط مدرسه، از ۲۲آبان تا روز انتخابات ادامه داشت.

«کیارش طاهر رحیمی»، «شنتیا مهدی پور»، «آراد گراوند»، «مانی جابری»، «محمدتقی کریمی»، «آرمان برقعی»، «رادین نوروزی»، «امیر نیکان نوع پرست» و «رایین نوبختی» به عنوان اعضای شورای دانش آموزی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ انتخاب شدند.

«مجتبی کریمیان» معاون فرهنگی مدرسه نیاوران، شورای دانش آموزی را همیاری برای رسیدن به اهداف مدرسه می داند. او به تقویت احساس مسئولیت پذیری و تعهد دانش آموزان نیز تاکید دارد. کریمیان می گوید: « اهداف مختلفی با برگزاری شورای دانش آموزی محقق می شود اما مهمتر از همه تلاش برای اهمیت دادن به شخصیت دانش آموزان و تقویت اعتماد به نفس آنها است. بنابراین دانش آموزانی که با رأی اکثریت به عنوان نمایندگان مدارس انتخاب می‌شوند، مشکلات موجود در مدرسه را جهت بررسی و رسیدگی در جلسه، تشریح می‌کنند.»

اخبار پیشنهادی