معرفی نفرات برتر لیگ علمی واحد پاسداران

نفرات برتر لیگ علمی آموزشی پایه دهم دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران با اهدای جوایزی مورد تقدیر قرار گرفتند.

نفرات برتر لیگ علمی آموزشی دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران معرفی شدند. در این مراسم که سه شنبه ۴ اردیبهشت ماه برگزار شد، دانش آموز برتر لیگ علمی پایه دهم با اهدای جوایزی مورد تقدیر قرار گرفتند.

در رشته ریاضی «آرشام لولوهری»، «محمد علی گرکانی نژاد» و«امیرمحمد غریبی پور» در مجموع بهترین نتایج این لیگ را کسب کرده و به عنوان نفرات برتر معرفی شدند. در رشته تجربی هم «عرشیا توکلی»، «دانا فتحعلی» و «پارسا حاجی پور» سه دانش آموز برتر این لیگ شناخته شدند.

لیگ علمی دانش آموزان دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران از ۲۸ بهمن ماه آغاز شد و تا جمعه ۱۸ اسفند ادامه یافت. در ابتدای این طرح به تمامی دانش آموزان ۱۰۰ امتیاز داده شد. دانش آموزان بر اساس مکانیسم های تعریف شده، در این مدت با انجام فعالیت هایی امتیاز خود را افرایش یا کاهش دادند. در امتیازدهی به دانش آموزان فعالیت آنها در حوزه های غیرآموزشی مثل فعالیت های فرهنگی، انضباطی، ورزشی و هنری نیز موثر بود.

اخبار پیشنهادی